Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2011 Sirkülerleri

GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ      27 Ağustos 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28038   Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:   GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinde düzenlenen uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  Dayanak [...]

2011 TEMMUZ DÖNEMİNE İLİŞKİN Ba ve Bs FORMLARININ VERİLME SÜRESİ 7 EYLÜL 2011 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 50    Konusu 31.08.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Temmuz dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.  Tarihi 25/08/2011  Sayısı VUK -50 / 2011-8 / Form Ba ve [...]

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL)  (SERİ NO:5)       20 Ağustos 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28031   Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:   GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL) (SERİ NO: 5)   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı; onaylanmış kişi [...]

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ      18 Ağustos 2011 Tarihli Gazete Sayı: 28029  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:   AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA [...]

2011 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 5,65 OLARAK UYGULANACAKTIR      T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/20    Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı  Tarihi : 01/08/2011  Sayısı : KVK-20/2011-2 / Yatırım İndirimi – 14  İlgili olduğu maddeler :Vergi Usul Kanunu Mükerrer [...]

EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMLERİNDE İSTENECEK BELGELER HAKKINDA 57 NOLU EMLAK VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ     27 Temmuz 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28007   Maliye Bakanlığından:   EMLÂK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57) 1. Giriş  Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, emlâk vergisi işlemleri sırasında mükelleflerden emlâk vergisi bildirimleri dışında başka belgelerin talep edildiği, özürlülere ait [...]

HAZİRAN 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ 5 AĞUSTOS 2011 SAAT 24’e KADAR UZATILMIŞTIR T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 48  Konusu : 31.07.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.  Tarihi : 22/07/2011  Sayısı : VUK – 48 / 2011-6 / Form Ba ve [...]

  MALİ TATİL NEDENİYLE BEYANNAME VERME SÜRESİ 27 TEMMUZ ÖDEME SÜRESİ 30 TEMMUZ TARİHİNE UZAYAN VERGİLERİN BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ 1 AĞUSTOS AKŞAMINA KADAR UZATILMIŞTIR   Verilme süresi mali tatilin bittiği 20 Temmuz tarihini izleyen 7 gün içinde biten beyannamelerin verilme süresi, tatilin bittiği tarihten itibaren 7 gün yani 27 Temmuz akşamına kadar uzar.   [...]

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü     Sayı :B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/424                                                                                                                01. 07.2011 Konu : 6111 sayılı Kanuna göre peşin ödeme tercihi ile yeniden             yapılandırılmış Kurumumuz alacaklarının ödeme süresi GENELGE 2011 – 56   Bilindiği üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası [...]

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü      Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/411                                                                                                                                29.06.2011 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda              öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği GENELGE 2011 – 54 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5921 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9