Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6316 5.6417
Euro 6.3340 6.3454
Sterlin 7.0434 7.0801
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2011 Sirkülerleri

Duyuru Sayı : 2011/48                                                                                               28.04.2011     2011 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 2,34 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR 19 nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2011 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,34 (yüzde iki virgül otuzdört) olarak tespit edilmiştir.

Duyuru Sayı : 2011/47                                                                                               27.04.2011   BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN (2011/4 SAYILI) İÇ GENELGESİ Genelgede istisna veya tecil-terkin kapsamında işlemleri bulunan mükellefler ile istisna veya tecil-terkin kapsamındaki işlemleri dışındaki nedenlerle beyannamelerinde hesaplanan Katma Değer Vergisi bulunmayan mükelleflerde Katma Değer Vergisi artırımına ilişkin bazı ayrıntılar açıklanmıştır.     22 Nisan 2011 T.C. MALİYE [...]

Duyuru Sayı : 2011/46                                                                                               27.04.2011   BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN (2011/3 SAYILI) İÇ GENELGESİ Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2011/3 sayılı İç Genelgede 6111 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin bazı ayrıntılar açıklanmıştır.   22 Nisan 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : B.07.1.GİB.0.20.36-110-[3630-2]-39287 21/4/2011 Konu : BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA [...]

Duyuru Sayı : 2011/45                                                                                               26.04.2011   6111 SAYILI YASAYA GÖRE KDV MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN MÜKELLEFLER ÖZEL ESASLARDAN GENEL ESASLARA GEÇEBİLECEKLERDİR Bilindiği üzere 84 nolu KDV Genel Tebliğine göre, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme ve kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunan mükelleflerin iade talepleri “özel esaslar”a göre yerine getirilmektedir. 115 nolu [...]

  KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILMIŞTIR Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 2010 hesap dönemine ait olup 25 Nisan 2011 Pazartesi gün bitimine kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2011 Cuma gün bitimine kadar uzatılmıştır.  

Duyuru Sayı : 2011/43                                                                                               25.04.2011   6111 SAYILI KANUNLA 5811 SAYILI VARLIK BARIŞINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 4 NOLU TEBLİĞ 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Varlık Barışı Kanununda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere  ilişkin açıklamalar 7 Nisan 2011 tarihinde yayımlanan 4 nolu Tebliğde yer almıştır. Yurt dışında sahip [...]

Duyuru Sayı : 2011/42                                                                                               04.04.2011   BELLİ BİR SÜRE ELDE TUTULDUKTAN SONRA ELDEN ÇIKARILAN GAYRİMENKULLERDEN SAĞLANAN KAZANÇLARDA İKTİSAP TARİHİ Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 76 nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde, belli bir süre elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerin satışından doğan kazançlarda, elde tutma süresinin hesabında esas alınacak “iktisap tarihi” konusunda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanununun “Değer artışı [...]

GİB’nın alacaklarının 6111 sayılı yasa kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuruda kullanılacak form ve ekler GİB’nın internet sitesinde yayınlanmıştır.     EK: GİB’nın başvuru formları

SGK’nun alacaklarının 6111 sayılı yasa kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuruda kullanılacak form ve ekler kurumun internet sitesinde yayınlanmıştır.     EK: SGK’nun başvuru form ve ekleri

Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 166 18/03/2011 Konu: Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına iliĢkin usul ve esaslar GENELGE 2011 – 29 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9