Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.8915 5.9021
Euro 6.5012 6.5129
Sterlin 7.4948 7.5339
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2010 Sirkülerleri

30 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan TCMB Tebliğine göre, 30.12.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15 olarak tespit edilmiştir.     238 nolu VUK Genel Tebliğinde vergisel açıdan reeskont işlemlerine [...]

29.12.2010 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2010/1182 sayılı BKK’da; tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvil faizlerinden % 10 oranında yapılan stopajın oranı, vadeye göre “0” a kadar varan oranlara indirilmiş, yine yurt içinde TL cinsinden ihraç edilen tahvillerden elde edilen bazı kazançlardaki BSMV oranlarında değişiklikler yapılmıştır B.K.K. No 2010/1182 Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 [...]

29.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA 2009/15199 SAYILI KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2010/1166 SAYILI KARAR” da bölgeler itibariyle teşvik edilen yatırım konularında yapılan bazı değişikliklerin yanı sıra 15 milyon TL’nın üzerindeki iplik yatırımları ile 5 milyon TL’nın üzerindeki dokuma yatırımları teşvik kapsamına alınmıştır. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 SAYILI KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA [...]

25 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 277 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 6009 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklikler ile 27.9.2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 6009 Sayılı Kanunla Geçici 67 nci Maddede Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamalar: Geçici [...]

Kamuoyunda af kanunu olarak bilinen yasa tasarısı birçok hususu içeren kapsamlı bir tasarıdır. Her bir müşterimizin tasarıdaki düzenlemelerin başlıklarını dikkatlice okuyup şirketindeki çözülmemiş veya ileride sorun olarak ortaya çıkabilecek hususların tasarıda yer alıp almadığını sorgulaması yerinde olacaktır. Konuyla ilgili sorularınızı veya birlikte değerlendirme taleplerinizi lütfen bize iletiniz. Tasarının önemli hususlarının özetlenmiş halini aşağıda bulacaksınız. İÇİNDEKİLER [...]

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDAKİ REHBERİ EK: TRANSFER FİYATLANDIRMASI REHBERİ

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/9) 14 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/9 sayılı Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. EK: 2010/9 Sayılı Tebliğ

13 Kasım 2010 Tarihli Resmi Gazetede 2010/1025 sayılı Dahilde İşleme Rejimi kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayınlanmıştır     EK: 2010/1025 sayılı BKK

42 nolu VUK Sirküleri ile, Ekim 2010 dönemine ait aylık Muhtasar beyannameler ile Ekim 2010 dönemine ait aylık Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatılmıştır. Ekim 2010 dönemine ait 23 Kasım 2010 tarihine kadar verilmesi gereken aylık muhtasar beyannamelerin verilme süresi, tüm aylık muhtasar beyanname veren mükellefler için 25 Kasım 2010 Perşembe günü mesai saati [...]

12 Kasım 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 401 nolu VUK Genel Tebliğinde, yeniden değerleme oranı 2010 yılı için % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiştir.     Bu oran, aynı zamanda 2010 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7