Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.8915 5.9021
Euro 6.5012 6.5129
Sterlin 7.4948 7.5339
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2008 Sirkülerleri

Maliye Bakanlığı’nın 30.12.2008 tarihli Basın Açıklaması’nda; vergi borçlarının 18 ayda yıllık % 3 tecil faizi ile ödenmesine imkân sağlayan düzenleme kapsamında ilk taksitin ödeme süresinin 31 Aralık 2008 tarihi mesai saati bitiminde sona erdiği  belirtilmiştir. Bu düzenleme kapsamında borçları tecil ve taksitlendirilen mükelleflerin taksitlendirme ile sağlanan bu imkânı kaybetmemeleri açısından, ilk taksitlerini 31 Aralık 2008 [...]

26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 15 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde; Türk Lirası ve Kuruş kullanımında özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafından uyulacak esaslar hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Tebliğe Göre;   A – Türk Lirası ve Kuruş Kullanımında Özel Kesim Muhasebe Sisteminde Uyulacak Esaslar:   A.1 – 31.12.2008 [...]

27.12.2008 tarih ve 27093 sayılı Resmi Gazetede 389 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğ ile 333, 339 ve 365 nolu Veri Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenen bazı amortisman oranları değiştirilmiş ve daha önce belirlenen amortisman listelerinde yer almayan bazı duran varlıklar listeye ilave edilmiştir.   Listede yer almayan veya faydalı ömürleri ile [...]

A. Asgari Ücret:     01.01.2009-30.06.2009 01.07.2009-31.12.2009 Aylık (Brüt TL) Aylık (Brüt TL) 16 Yaşını Doldurmuş Olanlar 666,00 693,00 16 Yaşını Doldurmamış Olanlar 567,00 589,50     B. Sigorta Primine Esas Kazancın Alt (Taban) ve Üst (Tavan) Sınırı:     01.01.2009-30.06.2009 01.07.2009-31.12.2009 TL/Gün TL/Ay TL/Gün TL/Ay Alt Sınır (Taban) 22,20 666,00 23,10 693,00 Üst Sınır [...]

1/1/2009 Tarihinden İtibaren, Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesine İlişkin Tarifelerin Yer Aldığı 31 seri no.lu MTV Genel Tebliği 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğde; 1/1/2009 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin,  (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere yer verilmiştir.     Saygılarımızla.     Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

24/12/2008 tarihinde yayımlanan 8 nolu Harçlar Kanunu Sirküleri ile 2009 yılında araç muayenelerinde alınacak harçlar belirlenmiştir.   Yapılan düzenleme ile 01/01/2009 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğüne ait trafik muayene istasyonlarınca yapılacak araç muayenelerinde alınacak Teknik Muayene Harç tutarları: a- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 165.20 TL.   b- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi [...]

24/12/2008 tarih ve 27090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 58 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılında uygulanmak üzere kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve (54) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır.   Saygılarımızla.   [...]

24/12/2008 tarih ve 27090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/2 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Tebliğine göre; sermayeleri 50 bin Yeni Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 bin Yeni Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltme amacıyla en geç 31/12/2009 tarihi mesai bitimine kadar şirket merkezinin bulunduğu yer [...]

23/12/2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ncı maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetten 2008 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının [...]

23 Aralık 2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Harçlar Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.     Söz konusu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.    

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9