Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.8915 5.9021
Euro 6.5012 6.5129
Sterlin 7.4948 7.5339
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2012 Sirkülerleri

2013 YILINDA KULLANILACAK DEFTERLERİN TASDİKİ İLE 2012 YILI DEFTERLERİNDEN KAPANIŞ TASDİKİNE TABİ OLANLAR   İçinde bulunduğumuz ayın yılın son ayı olması nedeniyle 2013 yılında kullanılacak defterlerin tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Bu yıl ilk kez 2012 yılı defterlerinden bazı defterlerinde   Vergi Usul Kanununa Göre Tutulması Gereken Defterler   VUK’nun 182. Maddesine göre kurumlar vergisi mükellefleri ve [...]

6111 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YENİDEN YAPILANDIRILAN İŞVEREN PRİMLERİNİN TAHSİL SÜRESİ 7 KASIM 2012 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR    6111 Sayılı Kanun Gereğince Yeniden Yapılandırılan İşveren Primleri Tahsilatlarına İlişkin Önemli Duyuru (31.10.12 – 14:55)   6111 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YENİDEN YAPILANDIRILAN İŞVEREN PRİMLERİ TAHSİLATLARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU   Kurban ve Cumhuriyet Bayramları nedeniyle 24-25-26-29 Ekim 2012 mesai [...]

2012 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 6,05 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR         17 Ekim 2012   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /25   Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 17/10/2012 Sayısı : KVK-25/2012-4 / Yatırım İndirimi [...]

EYLÜL 2012 KDV BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ 30 EKİM 2012, EYLÜL AYI BA-BS FORMLARININ VERİLME SÜRESİ İSE 2 KASIM 2012 TARİHİNE UZATILMIŞTIR         T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/65   Konusu : Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Tarihi : 19/10/2012 Sayısı : KDV-65 / 2012 -5 İlgili Olduğu Madde [...]

HALEN %1,65 OLARAK UYGULANAN TAPU HARÇLARI % 2 OLDU. BAZI MALLARIN ÖTV ORAN VE TUTARLARI ARTIRILDI        22 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28419 BAKANLAR KURULU KARARI              Karar Sayısı : 2012/3735             Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/9/2012 tarihli ve 1007 sayılı yazısı üzerine, BakanlarKurulu’nca 20/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                      Abdullah GÜL                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI   Recep Tayyip ERDOĞAN                     Başbakan                      B. ARINÇ                                                      C. YILMAZ                                                 B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ           Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                      S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                      F. ÇELİK                                                    N. ERGÜN                  Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                Avrupa Birliği Bakanı V.               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı                       F. ÇELİK                                                     B. YILDIRIM                                                 T. YILDIZ                                            M. Z. [...]

YÖNETİM KURULLARINDA TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ KONUMUNDA ÜYE BULUNAN ANONİM ŞİRKETLERİN BU ÜYELERİNİN 1 EKİM 2012 TARİHİNE KADAR İSTİFA ETMELERİ GEREKMEKTEDİR     Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulunda Tüzel Kişi Temsilcisi Olarak Bulunan Üyelerin Yerine Yenilerinin Seçilmesine İlişkin Duyuru 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun, 359 uncu maddesiyle tüzel kişilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi [...]

283 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ   27 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 283 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, bazı meslek kollarında uygulanacak esnaf muaflığı hakkında açıklamalar ile basit usulden gerçek usule veya gerçek usulden basit usule geçişin şartları hakkında açıklamalar yapılmıştır.   Tebliğde ayrıca, 6322 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile Gelir [...]

6322 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   15 haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6322 sayılı Kanun çok önemli düzenlemeler içermektedir.   Ø  Türkiye’deki bütün vergi dairelerinden herhangi bir vergi dairesine ait vergi borcu ödenebilecektir (AATUHK md 39) Ø  Ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret, [...]

31 MAYIS 2012 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİNİN VERİLME SÜRESİ 29 HAZİRAN 2012 GÜN SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR         T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 53   Konusu: 31.05.2012 tarihine kadar verilmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinin uzatılmasına dair açıklama. Tarihi: 28.05.2012 Sayısı : [...]

KDV’DE TEVKİFATLI İŞLEMLER     117 seri nolu KDV Genel Tebliği KDV Kanunundaki tevkifatlı işlemleri ve bundan iade ve mahsupları tek bir Tebliğde toplamıştır. Aşağıda Tebliğdeki konular özetlenmiş ve bazıları tablo haline getirilmiştir.         TAM TEVKİFAT TABLOSU İşlem Türü Tevkifat Oranı Tevkifatı Yapacak Olan Tevkifata Tabi Olan Yurtdışından alınan ve Türkiyede faydalanılan [...]

Sayfa 1 2 3 4 5