Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6316 5.6417
Euro 6.3340 6.3454
Sterlin 7.0434 7.0801
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2013 Sirkülerleri

VERGİ BORÇLULARININ KAMUYA DUYURULMASI HAKKINDA VUK GENEL TEBLİĞİ 5 Temmuz 2013  CUMA         Resmî Gazete Sayı : 28698 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 428) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza [...]

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMELERİNİN TTK’NA UYUMLU HALE GETİRİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR   29 Haziran 2013  CUMARTESİ                                                                   [...]

FAALİYETLERİNDE SEYYAR  POS CİHAZI KULLANANLAR İLE YOL KENARINDA OTOPARK HİZMETİ VERENLERİN YAZAR KASA ÖZELLİKLİ POS CİHAZI KULLANMA MECBURİYETİ 1 EKİM 2013 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR     29 Haziran 2013  CUMARTESİ                                                         [...]

Yurtdışındaki Servetin Türkiye’ye Getirilmesine Olanak Sağlayan Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı 29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA  Resmî Gazete Sayı : 28661 KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6486 Kabul Tarihi: 21/5/2013 MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncımaddesinin; birinci fıkrasının (c) [...]

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Mümkün Kılınmıştır (64 nolu VUK Sirküleri)   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 64 Konusu : Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Tarihi : 30/04/2013 Sayısı : VUK-64/2013-9/ Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması-2 İlgili olduğu maddeler: Vergi Usul Kanunu Madde 281, Madde 285 1. Giriş Çeklerde reeskont uygulamasına dair [...]

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ 29 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Kurumlar Vergisi Sirküleri/28 Konusu : Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Tarihi : 22/04/2013 1. Giriş 25 Nisan 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. [...]

6455 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI       11 Nisan 2013  PERŞEMBE               Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi [...]

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/27       09 Nisan 2013 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/27   Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 09/04/2013 Sayısı : KVK-27/2013-2 / Yatırım İndirimi – 19 İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi [...]

425 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİNE İLİŞKİN 63 NOLU VUK SİRKÜLERİ Sirkülerde, 425 nolu VUK Genel Tebliğinde Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonlarının, vergi inceleme raporlarını değerlendirirken Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmiş olan özelgelere uygunluk kıstasını tatbik edecekleri açıklamasındaki özelgelerin, 23 Temmuz 2010 tarihli 6009 sayılı Kanundan sonra oluşturulan komisyonların verdikleri özelgeler oldukları belirtilmiştir. [...]

Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013 Yılı İçin İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmıştır.   413 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlenmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013 yılı için İnternet Vergi Dairesi ekranında kullanıma açılmıştır.   Bilindiği üzere mükelleflerimizin vergisel yükümlüklerinin temelini sicil kayıtları oluşturmaktadır. Faaliyet gösterilen sektörlerin doğru belirlenerek bir takım mali ve [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6