Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6316 5.6417
Euro 6.3340 6.3454
Sterlin 7.0434 7.0801
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2013 Sirkülerleri

B-7 SERİ NOLU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ   2011 yılında meydana gelen doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki amme borçlularının vergi dairelerine olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yapılan B-7 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği metni aşağıdadır.     Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: B SIRA NO: 7   Bu Tebliğde, 6358 [...]

7 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ       31.12.2012 Tarihli Resmi Gazete   İŞ2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda2 yapılan [...]

  1.1.2013’DEN İTİBAREN UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ     İŞ2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU   31.12.2012 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete Maliye Bakanlığından: DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2012/1) Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak [...]

MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEBLİĞİ   İŞ2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU         TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç [...]

SERMAYE PİYASASI KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI   İŞ2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU         30 Aralık 2012  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 KANUN SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, [...]

2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI   İŞ2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU   2013 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.       1.1-30.6.2013 1.7-31.12.2013   16 yaşından büyükler için               978,60 TL                       1.021,50 TL   16 yaşını doldurmamışlar için          839,10 TL                          877,50 TL       2013 yılının ilk yarısı [...]

İŞİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ   29 Aralık 2012  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) [...]

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ   29 Aralık 2012  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, [...]

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN KDV İADE TALEPLERİNDE İADE KONUSU YAPILAMAYACAK TUTAR 17.000 TL OLMUŞTUR   121 Nolu KDV Genel tebliği ile İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2012 yılında geçerli olan 15.800 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 [...]

150 METREKARENİN ALTINDAKİ KONUTLARIN KDV ORANLARI ARSA VERGİ DEĞERLERİNE GÖRE %1, %8 VE %18 OLARAK UYGULANACAKTIR   24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki (6) numaralı fıkra eklenmiştir:   ‘ (6) (I) sayılı listenin 11 inci [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6