Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2015 Sirkülerleri

Sirküler Tarihi: 08.04.2015 Sirküler No: 2015/36     Gelir İdaresi Başkanlığı Ev Hizmetlerinde Çalışanların Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Yayımladı   07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde [...]

Sirküler Tarihi: 08.04.2015 Sirküler No: 2015/35 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karara göre; -Teminatla ithalatta, altı aylık teminat süresi içerisinde teşvik belgesinin düzenlenememiş olması halinde süre uzatımı için süre bitimini müteakip üç ay içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilecektir. Teminatla ithalat işlemi yapılmış [...]

Sirküler Tarihi: 07.04.2015 Sirküler No: 2015/34 TORBA KANUN YAYINLANDI 7 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun yayınlanmıştır. Yapılan önemli düzenlemeler özetle şöyledir: -Vergi Usul Kanununun 107/A maddesine eklenen fıkra ile elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış [...]

Sirküler Tarihi: 07.04.2015 Sirküler No: 2015/33     448 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı   04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 448 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde özet olarak aşağıdaki değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.   1-Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu [...]

Sirküler Tarihi: 07.04.2015 Sirküler No: 2015/32     447 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı   04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 447 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde aşağıdaki değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.     1- Özel Entegratör ve saklama [...]

Sirküler Tarihi: 07.04.2015 Sirküler No: 2015/31     446 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı 04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 446 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı düzenlemeler yapılmıştır.   Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.  

Sirküler Tarihi: 03.04.2015 Sirküler No: 2015/30 1 Nisan 2015 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan SGK Tebliği aşağıdadır   Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 1 – AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1 – Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası [...]

Sirküler Tarihi: 01.04.2015 Sirküler No: 2015/29     Elektrik Kesintisi Nedeniyle 2014 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatılmıştır.   31.03.2015 tarih ve VUK-73/2015-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca; Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 2014 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 31 Mart 2015 [...]

Sirküler Tarihi: 01.04.2015 Sirküler No: 2015/28     Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresini Uzatan Sirküler Yayınlandı   31.03.2015 tarih ve VUK-74 / 2015-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için “Kesin Mizan Bildirimi”nin verilme süresi ile “Elektronik Defter” uygulaması [...]

Sirküler Tarihi: 24.03.2015 Sirküler No: 2015/27     Gelir İdaresi Başkanlığı Beyanname ve Bildirim Verilme Sürelerini  Uzatan Vergi Usul Kanunu Sirkülerini Yayımladı   23.03.2015 tarih ve VUK-72 / 2015 -2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca;   Şubat 2015 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2015 tarihine, [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7