Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.8915 5.9021
Euro 6.5012 6.5129
Sterlin 7.4948 7.5339
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi:16.10.2019 Sirküler No: 2019/36   2018 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç 26 Aralık 2019 tarihinde verilecek Kasım/2019 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan yılı içinde iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde nakden veya mahsuben iadesi, izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin KDV beyannameleri [...]

Sirküler Tarihi: 05.07.2019 Sirküler No: 2019/35 Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Tebliğde özetle; a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına, b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer [...]

Sirküler Tarihi: 17.06.2019 Sirküler No: 2019-34 KAMBİYO SATIŞLARINDAN ALINAN BSMV BAZI İŞLEMLERDE SIFIRA (0) İNDİRİLDİ 17 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karar ile sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ile İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarından alınan binde 1 oranındaki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi sıfıra (0) indirildi. 13/7/1956 Tarihli [...]

Sirküler Tarihi: 25.03.2019 Sirküler No: 2019/33 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 25) YAYINLANDI Tebliğde önemli gördüğümüz değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Satışlar ile ilgili; taksitli satışlara ait kur farklarının KDV matrahına dahil olduğu hükme bağlanmıştır. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulamasında İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana [...]

Sirküler Tarihi: 22.03.2019 Sirküler No: 2019/32 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845) 22 Mart 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30722 Karar Sayısı: 845 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı [...]

Sirküler Tarihi:21.03.2019 Sirküler No: 2019/31 Gayrimenkul satışlarında 31.03.2019 tarihine kadar uygulanacak % 1,5 oranındaki tapu harcı 31.12 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Konut ve işyeri teslimlerinde 31.03.2019 tarihine kadar uygulanacak % 8 KDV oranı 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Mobilyalarda 31.03.2019 tarihine kadar uygulanacak % 8 KDV oranı 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Ticari ve binek otomobillerde ve [...]

Sirküler Tarihi: 21.03.2019 Sirküler No: 2019/30 DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINDA STOPAJ ORANI ARTIRILDI 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri [...]

Sirküler Tarihi: 15.03.2019 Sirküler No: 2019/29 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 307) MADDE 1 – 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nin “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde [...]

Sirküler Tarihi: 15.03.2019 Sirküler No: 2019/28 306 NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Tebliğde; Pilotlara, uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına 1/2/2019 tarihinden itibaren nakden veya hesaben ödenen aylık ücretlerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Gelir vergisinden istisna edilen işsizlik nedeniyle verilen [...]

Sirküler Tarihi: 21.02.2019 Sirküler No: 2019/27 KDV İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının Yüzde 50’sinin İade Edilmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişikler ile mükelleflerin, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade [...]