Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

2017 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamında uygulanacak idari para cezalarına ilişkin tablo aşağıdadır. 2017 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında (*) 1.777,50 Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme [...]

Sirküler Tarihi: 26.01.2017 Sirküler No: 2017/01 6736 Sayılı Kanunun, Yurt Dışı Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesi Hakkındaki Düzenlemenin Süresinin Uzatılması BKK 2016/9608 3/8/2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 30 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29934 Karar Sayısı: 2016/9608 3/8/2016 [...]

Sirküler Tarihi: 28.12.2016 Sirküler No: 2016/76 2017 Yılı Usulsüzlük Cezaları ile Bazı Tutarlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476) 27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, [...]

Sirküler Tarihi: 28.12.2016 Sirküler No: 2016/75 2017 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi ile Bazı İstisna ve İndirim Tutarları Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296) 27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenlemeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun [...]

Sirküler Tarihi: 28.12.2016 Sirküler No: 2016/74 2017 Yılı Harçları   Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) 27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların [...]

Sirküler Tarihi: 28.12.2016 Sirküler No: 2016/73 2017 Yılı Emlak Vergisi Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70) 27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2017 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2017 yılında mükellef olacakların [...]

Sirküler Tarihi: 28.12.2016 Sirküler No: 2016/72 2017 Yılı Damga Vergileri Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) 27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın yeniden değerleme [...]

Sirküler Tarihi: 28.12.2016 Sirküler No: 2016/71 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergileri Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49) 27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2017 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit [...]

Sirküler Tarihi: 28.12.2016 Sirküler No: 2016/70 2017 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Oranları   Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) 27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci [...]

Sirküler Tarihi: 28.12.2016 Sirküler No: 2016/69 2017 Yılı Motorlu Taşıt Vergileri Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47) 27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2017 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen [...]