Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6917 5.7020
Euro 6.2941 6.3055
Sterlin 7.0870 7.1239
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 03.02.2017 Sirküler No: 2017/11 İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinden Doğan KDV İadeleri Yılı İçinde Nakden Yapılabilecektir   03 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 10 seri nolu KDV Genel Tebliğindeki düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir: İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerindeki KDV istisnası, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, [...]

Sirküler Tarihi: 03.02.2017 Sirküler No: 2017/10 Bazı Malların KDV ve ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi, KDV ve ÖTV oranlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış [...]

Sirküler Tarihi: 31.01.2017 Sirküler No: 2017/09 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 5   29 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 29963 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, 27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 18/1/2017 tarihli [...]

Sirküler Tarihi: 30.01.2017 Sirküler No: 2017/08 6770 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN DÜZENLEMELER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI (6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ödeme süresi 2017 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmıştır.) 27.1.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) [...]

Sirküler Tarihi: 30.01.2017 Sirküler No: 2017/07 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi Desteği Duyurusu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUYURU 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 15 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNE İLİŞKİN DUYURU 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinde [...]

Sirküler Tarihi: 30.01.2017 Sirküler No: 2017/06 SGK Duyurusu İlave 6 Puanlık İndirim T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANILĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 24/01/2017 DUYURU İLAVE ALTI PUANLIK İNDİRİM KAPSAMINDA 30/5/2013 TARİHLİ, 2013/4966 SAYILI KARARNAMENİN EKİ (I) SAYILI LİSTEDE BELİRTİLEN İLLERDE FAALİYET GÖSTEREN İŞYERLERİNİN İNDİRİMDEN YARARLANMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin [...]

Sirküler Tarihi: 30.01.2017 Sirküler No: 2017/05 Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası Hakkında Yönetmelik Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 02 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29936 Karar Savısı: 2017/9721 Ekli “Çalışanların işverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı [...]

Sirküler Tarihi: 27.01.2017 Sirküler No: 2017/04 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapan 11 nolu Tebliğ 31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğdeki düzenlemelerin özeti şöyledir: 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi ile belirli [...]

Sirküler Tarihi: 26.01.2017 Sirküler No: 2017/03 2017 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları 2017 yılında uygulanacak 4857 sayılı İş Kanununa ilişkin idari para cezalarına ilişkin tablo aşağıdadır. 2017 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları   Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı 3 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı [...]

2017 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamında uygulanacak idari para cezalarına ilişkin tablo aşağıdadır. 2017 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında (*) 1.777,50 Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme [...]