Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 25.08.2016 Sirküler No: 2016/45 6741 Sayılı Kanun Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29813 Kanun No. 6741 Kabul Tarihi: 19/8/2016 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde [...]

Sirküler Tarihi: 25.08.2016 Sirküler No: 2016/44 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 25 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29812 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar [...]

Sirküler Tarihi: 25.08.2016 Sirküler No: 2016/43 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yeniden Yapılandırılan SGK Alacaklarına İlişkin Genelge Genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 2016-18 sayılı SGK Genelgesi  

Sirküler Tarihi: 25.08.2016 Sirküler No: 2016/42 Çalışanların Otomatik Olarak Bireysel Emeklilik Sistemine Katılmasına İlişkin Kanun 6740 Sayılı Kanun Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kabul Tarihi: 10 Ağustos 2016 Kanun No: 6740 MADDE 1- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Çalışanların [...]

Sirküler Tarihi: 25.08.2016 Sirküler No: 2016/41   13 Ağustos 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29800 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU Kanun No. 6735 Kabul Tarihi: 28/7/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair [...]

Sirküler Tarihi: 25.08.2016 Sirküler No: 2016/40 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 23 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29810 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) I- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden [...]

Sirküler Tarihi: 25.08.2016 Sirküler No: 2016/39 GİB, 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNLA İLGİLİ REHBER VE BROŞÜRLER YAYINLAMIŞTIR Aşağıdaki linkten sözkonusu rehber ve broşürlere ulaşabilirsiniz.   6736 sayılı Kanuna ilişkin GİB rehber ve broşürleri  

Sirküler Tarihi: 22.08.2016 Sirküler No: 2016/38 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN 6736 sayılı yasa kapsamlı bir af yasası olup mükelleflerin yasadaki düzenlemelerin başlıklarını dikkatlice okuyup şirketlerindeki çözülmemiş veya ileride sorun olarak ortaya çıkabilecek hususların yasada yer alıp almadığını sorgulaması gerekir. Yasanın önemli hususları aşağıda başlıklar halinde özetlenmiş olup, yasaya ilişkin 1 nolu [...]

Sirküler Tarihi: 19.08.2016 Sirküler No: 2016/37   BKK 2016/9094 Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar 11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29798 Karar Sayısı : 2016/9094 Tasarım faaliyeti alanları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26/6/2016 tarihli ve 2951 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesi ile 5746 sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 19.08.2016 Sirküler No: 2016/36   BKK 2016/9093 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar 11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29798 Karar Sayısı: 2016/9093 Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26/6/2016 tarihli ve 2951 sayılı yazısı üzerine, 5746 sayılı [...]