Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.2922 5.3018
Euro 5.9886 5.9994
Sterlin 6.8256 6.8612
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 22.08.2016 Sirküler No: 2016/38 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN 6736 sayılı yasa kapsamlı bir af yasası olup mükelleflerin yasadaki düzenlemelerin başlıklarını dikkatlice okuyup şirketlerindeki çözülmemiş veya ileride sorun olarak ortaya çıkabilecek hususların yasada yer alıp almadığını sorgulaması gerekir. Yasanın önemli hususları aşağıda başlıklar halinde özetlenmiş olup, yasaya ilişkin 1 nolu [...]

Sirküler Tarihi: 19.08.2016 Sirküler No: 2016/37   BKK 2016/9094 Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar 11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29798 Karar Sayısı : 2016/9094 Tasarım faaliyeti alanları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26/6/2016 tarihli ve 2951 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesi ile 5746 sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 19.08.2016 Sirküler No: 2016/36   BKK 2016/9093 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar 11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29798 Karar Sayısı: 2016/9093 Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26/6/2016 tarihli ve 2951 sayılı yazısı üzerine, 5746 sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 19.08.2016 Sirküler No: 2016/35   BKK 2016/9091 Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar 11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29798 Karar Sayısı : 2016/9091 Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji [...]

Sirküler Tarihi: 18.08.2016 Sirküler No: 2016/34 BKK 2016/9092 Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar 10 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29797 Karar Sayısı : 2016/9092 Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kazancın tespitinde indirim konusu yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26/6/2016 tarihli ve [...]

Sirküler Tarihi: 17.08.2016 Sirküler No: 2016/33   Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 10 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikte ar-ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin teşvik unsurları açıklanmıştır. Yönetmelikte yer alan konular ana başlıklar itbariyle aşağıda özetlenmiştir: Ar-Ge ve tasarım harcamalarının gelir ve kurumlar vergisinden indirimi Teknoloji merkezi işletmelerinde, [...]

Sirküler Tarihi: 16.08.2016 Sirküler No: 2016/32   Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29797 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi [...]

Sirküler Tarihi: 15.08.2016 Sirküler No: 2016/31 KDV İADE TALEPLERİNDEKİ EKSİKLİKLERE İLİŞKİN YAZILARIN, 1 EYLÜL 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN E-TEBLİGAT YOLUYLA TEBLİĞ EDİLMESİ HAKKINDA Mevcut uygulamada posta yoluyla tebligatı yapılan eksiklik yazıları, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ve 456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile öngörülen düzenlemeler çerçevesinde elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine [...]

Sirküler Tarihi: 12.08.2016 Sirküler No: 2016/30 YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN GETİRDİKLERİ   9.8.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ” Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile başta Vergi Kanunları olmak üzere, 19 adet Kanunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanunun bir kaç maddesi hariç, diğer maddeleri yayım [...]

Sirküler Tarihi: 11.08.2016 Sirküler No: 2016/29     TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINA YÖNELİK 10 NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI Maliye Bakanlığı 05.08.2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliği yayınlamıştır. Söz konusu tebliğin  2.Maddesinde, indirimli kurumlar vergisi [...]