Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 22.07.2016 Sirküler No: 2016/25 GİB Bir Duyuru Yayınlayarak Haziran-2016 Dönemi KDV1 Beyannamesinde Değişiklik Yapıldığını Bildirdi. 21.07.2016-  HAZİRAN 2016 KDV1 – BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK; Haziran/2016 KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen “Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı” tablosu yeni bir değerlendirmeye kadar beyannameden kaldırılmıştır.  

Sirküler Tarihi: 14.07.2016 Sirküler No: 2016/24 GİB Bir Duyuru Yayınlayarak Beyannamelerde Bazı Değişiklikler Yapıldığını Bildirdi 01.07.2016 – KDV1 – KURUM GEÇİCİ ve GELİR GEÇİCİ BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK; 2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda E-Fatura ve E-Arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri [...]

Sirküler Tarihi: 11.07.2016 Sirküler No: 2016/23 BKK 2016/8998 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Karar Sayısı: 201/8998 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 28/6/2016 [...]

Sirküler Tarihi: 11.07.2016 Sirküler No: 2016/22   İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Birden [...]

Sirküler Tarihi: 31.05.2016 Sirküler No: 2016/21   Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin; a) Birinci fıkrasında yer alan “Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilen süre içinde” [...]

Sirküler Tarihi: 24.05.2016 Sirküler No: 2016/20 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır Tebliğ ile yapılan değişiklikler maddeler itibariyle aşağıdaki gibidir: 1’inci maddede; ithalat işleminden sonra ithalat matrahında meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı vb nedenler ile) nedeniyle fazla ve yersiz ödenen KDV ithalatçıya iade edilmeyecek, ithalatçı tarafından indirim yoluyla [...]

Sirküler Tarihi: 23.05.2016 Sirküler No: 2016/19   Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29718 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki [...]

Sirküler Tarihi: 23.05.2016 Sirküler No: 2016/18   İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6715 Sayılı Kanun 20 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29717 Kanun No: 6715 Kabul Tarihi: 6/5/2016 MADDE 1- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 7- Geçici iş ilişkisi, özel [...]

Sirküler Tarihi: 23.05.2016 Sirküler No: 2016/17   Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/5) 20 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29717 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kapatma [...]

Sirküler Tarihi: 05.05.2016 Sirküler No: 2016/16 Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası ve Basit Usulde Uygulanacak İndirime İlişkin Tebliğ Yayımlandı Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 292 05 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29703 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Giriş MADDE 1 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı [...]