Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6316 5.6417
Euro 6.3340 6.3454
Sterlin 7.0434 7.0801
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 30.01.2019 Sirküler No: 2019-24   GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANDI   GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7162 Kabul Tarihi: 18/1/2019 MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “işyeri [...]

Sirküler Tarihi: 18.01.2019 Sirküler No: 2019/23   18 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 7161 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler: Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna edilmiştir. (6802 s.Gider V.K.2-ç) Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş [...]

Sirküler Tarihi: 09.01.2019 Sirküler No: 2019/22   1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan “102 ? Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” Satırına İlişkin Önemli Duyuru; 1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019′da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan “102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen [...]

Sirküler Tarihi: 07.01.2019 Sirküler No: 2019/21   28/12/2018 Tarihi İtibarıyla Ödenmesi Gereken Tutarların Süresinde Ödenmemesi Nedeniyle 7143 Sayılı Kanun Hükümlerinin İhlal Edilmiş Olması Halinde, İhlale Neden Olan Tutarların, Hesaplanacak Geç Ödeme Zammı İle Birlikte 28/2/2019 Tarihine Kadar (bu tarih dâhil) Ödenmesi Halinde Kanun Hükümlerinden Yeniden Yararlanma İmkânı Sağlanmıştır Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 07.01.2019 Sirküler No: 2019-20   Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 554) 05 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30646 Karar Sayısı: 554 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 [...]

Sirküler Tarihi: 04.01.2019 Sirküler No: 2019/19   İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/9) 31 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30642 (4. Mükerrer) Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 04.01.2019 Sirküler No: 2019/18   Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 540) 31 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30642 (4. Mükerrer) Karar Sayısı: 540 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi [...]

Sirküler Tarihi: 04.01.2019 Sirküler No: 2019/17   İmar Barışında Başvuru Süresi 15 Haziran 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 15/6/2019 Tarihine Kadar, Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin 30/6/2019 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 538) 31 Aralık 2018 Tarihli [...]

Sirküler Tarihi: 04.01.2019 Sirküler No: 2019/16   Alkollü İçeceklerde Asgari Maktu ÖTV Tutarları Değiştirildi Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 536) 31 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30642 (4. Mükerrer) Karar Sayısı: 536 Bazı mallara uygulanacak Tütün Fonu tutarları ile özel tüketim vergisi tutarlarının [...]

Sirküler Tarihi: 04.01.2019 Sirküler No: 2019/15   Gayrimenkullerin Devrinde Alınacak Harç Oranı 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Yüzde 1,5 Olarak Uygulanacaktır Yüzde 18 Oranında KDV’ne Tabi Konutlar İle İşyerlerinin Tesliminde KDV Oranı 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Yüzde 8 Olarak Uygulanacaktır Bazı Mallarda Düşük Oranda Uygulanan KDV ve ÖTV İndirimleri 31 Mart 2019 Tarihine Kadar [...]