Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6917 5.7020
Euro 6.2941 6.3055
Sterlin 7.0870 7.1239
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 15.02.2019 Sirküler No: 2019/25 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 17) Tebliğe göre, 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere (hizmet bu tarihten önce verilmiş olsa dahi, anılan tarihten itibaren yapılan ödemeler dahil); internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında [...]

Sirküler Tarihi: 30.01.2019 Sirküler No: 2019-24   GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANDI   GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7162 Kabul Tarihi: 18/1/2019 MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “işyeri [...]

Sirküler Tarihi: 18.01.2019 Sirküler No: 2019/23   18 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 7161 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler: Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna edilmiştir. (6802 s.Gider V.K.2-ç) Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş [...]

Sirküler Tarihi: 09.01.2019 Sirküler No: 2019/22   1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan “102 ? Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” Satırına İlişkin Önemli Duyuru; 1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019′da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan “102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen [...]

Sirküler Tarihi: 07.01.2019 Sirküler No: 2019/21   28/12/2018 Tarihi İtibarıyla Ödenmesi Gereken Tutarların Süresinde Ödenmemesi Nedeniyle 7143 Sayılı Kanun Hükümlerinin İhlal Edilmiş Olması Halinde, İhlale Neden Olan Tutarların, Hesaplanacak Geç Ödeme Zammı İle Birlikte 28/2/2019 Tarihine Kadar (bu tarih dâhil) Ödenmesi Halinde Kanun Hükümlerinden Yeniden Yararlanma İmkânı Sağlanmıştır Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 07.01.2019 Sirküler No: 2019-20   Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 554) 05 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30646 Karar Sayısı: 554 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 [...]

Sirküler Tarihi: 04.01.2019 Sirküler No: 2019/19   İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/9) 31 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30642 (4. Mükerrer) Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 04.01.2019 Sirküler No: 2019/18   Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 540) 31 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30642 (4. Mükerrer) Karar Sayısı: 540 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi [...]

Sirküler Tarihi: 04.01.2019 Sirküler No: 2019/17   İmar Barışında Başvuru Süresi 15 Haziran 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 15/6/2019 Tarihine Kadar, Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin 30/6/2019 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 538) 31 Aralık 2018 Tarihli [...]

Sirküler Tarihi: 04.01.2019 Sirküler No: 2019/16   Alkollü İçeceklerde Asgari Maktu ÖTV Tutarları Değiştirildi Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 536) 31 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30642 (4. Mükerrer) Karar Sayısı: 536 Bazı mallara uygulanacak Tütün Fonu tutarları ile özel tüketim vergisi tutarlarının [...]