Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 20.04.2015 Sirküler No: 2015/41     ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı   Kara, deniz ve hava taşıtlarından oluşan Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listeye  ilişkin olarak, daha önce yayımlanan ÖTV Genel Tebliğlerinin ilgili bölümleri revize edilerek tek tebliğ haline getirilmek suretiyle hazırlanan “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste [...]

Sirküler Tarihi: 16.04.2015 Sirküler No: 2015/40     6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı   15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  ile; Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve bazı Kanunlarda [...]

Sirküler Tarihi: 16.04.2015 Sirküler No: 2015/39     2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Yapılmayacağına  İlişkin Sirküler Yayınlandı   13.04.2015 tarihli ve KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi – 25 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde;  2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacağı [...]

Sirküler Tarihi: 16.04.2015 Sirküler No: 2015/38     Yatırım Mallarının ve Ara Malların Vadeli İthalatında KKDF Oranını Yeniden Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır   10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/04/2015 tarih ve 2015/7511 Sayılı Kararname ekinde yer alan listede belirlenen yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı [...]

Sirküler Tarihi: 16.04.2015 Sirküler No: 2015/37     449 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı   10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğde; geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen cezalar konusunda açıklamalara yer verilmiştir.   Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.  

Sirküler Tarihi: 08.04.2015 Sirküler No: 2015/36     Gelir İdaresi Başkanlığı Ev Hizmetlerinde Çalışanların Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Yayımladı   07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde [...]

Sirküler Tarihi: 08.04.2015 Sirküler No: 2015/35 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karara göre; -Teminatla ithalatta, altı aylık teminat süresi içerisinde teşvik belgesinin düzenlenememiş olması halinde süre uzatımı için süre bitimini müteakip üç ay içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilecektir. Teminatla ithalat işlemi yapılmış [...]

Sirküler Tarihi: 07.04.2015 Sirküler No: 2015/34 TORBA KANUN YAYINLANDI 7 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun yayınlanmıştır. Yapılan önemli düzenlemeler özetle şöyledir: -Vergi Usul Kanununun 107/A maddesine eklenen fıkra ile elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış [...]

Sirküler Tarihi: 07.04.2015 Sirküler No: 2015/33     448 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı   04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 448 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde özet olarak aşağıdaki değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.   1-Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu [...]

Sirküler Tarihi: 07.04.2015 Sirküler No: 2015/32     447 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı   04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 447 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde aşağıdaki değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.     1- Özel Entegratör ve saklama [...]