Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 3.8323 3.8392
Euro 4.5316 4.5398
Sterlin 5.1423 5.1691
Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ / 33 Konusu                                   : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi                                     : 15/07/2014 Sayısı                                      : KVK-33/2014-3 / Yatırım İndirimi – 23 İlgili olduğu maddeler           : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri   : Ticari [...]

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ / 32   Konusu                        : Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Tarihi                           : /    /2014 Sayısı                           : KVK-32/2014-2 1. Giriş 25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.   2. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin [...]

T.C. MALİYE   BAKANLIĞI Gelir  Idaresi   Başkanlığı   5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/31   Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı   Tarihi : 22/04/2014   Sayısı : KVK-31/2014-1 / Yatırım Indirirni – 22   İlgili  oldugu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69   İlgili  oldugu   [...]

  17 Nisan 2014  PERŞEMBE   Resmî Gazete Sayı : 28975 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 63) 1. Giriş Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun uygulanmasıile ilgili olarak yayımlanan, ancak zamanla güncelliğini kaybeden veya belirli sürelerde uygulanmak üzere çıkarılan tebliğlerin açık bir tebliğ hükmü ile yürürlükten kaldırılmamasının uygulamada mükerrerliğe ve karışıklığa neden olduğu [...]

17 Nisan 2014  PERŞEMBE   Resmî Gazete Sayı : 28975 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 1. Giriş Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan, ancak zamanla güncelliğini kaybeden veya belirli sürelerde uygulanmak üzereçıkarılan tebliğlerin açık bir tebliğ hükmü ile yürürlükten kaldırılmamasının uygulamada mükerrerliğe ve karışıklığa neden olduğu anlaşılmıştır. [...]

  18 Nisan 2014  CUMA                         Resmî Gazete Sayı : 28976 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/6197 Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/2/2014 tarihli ve 12851 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun [...]

19 Nisan 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin olarak bu Tebliğin (1.) bölümünde belirtilen mallarla sınırlı olmak üzere tevkifat uygulamasına geçilmesi uygun görülmüştür. Bu uygulamanın usul ve esasları ise Özel Tüketim [...]

  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Harçlar Kanunu Sirküleri/13 Konusu               : Elektrik Üretimi Lisans Harçları Tarihi                 : 04/04/2014 Sayısı                  : HK-13/2014-1   İlgili  Kanunlar : 492 sayılı Kanunun 113 üncü maddesi ve 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “XV-Elektrik üretimi lisans harçları” başlıklı bölümü   1-      Giriş:   Bu Sirkülerin konusunu, 18/04/2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi [...]

ALKOL VE TÜTÜN MAMULLERİNE İLİŞKİN UYGULANACAK YENİ ÖTV TUTARLARI   1 Ocak 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28869 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5761 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2013 tarihli ve 1488 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 31/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.   Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                             E. İŞLER Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan [...]

ÖTV’DE İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN VERGİ FARKLILAŞTIRMASININ  HARMANLAYICILARA İADE YÖNTEMİ HAKKINDA ÖTV TEBLİĞİ   31 Aralık 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 29) 2/9/2013 tarihli ve 2013/55951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa2 ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 [...]