Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3710 5.3807
Euro 6.0755 6.0865
Sterlin 6.7506 6.7858
Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 05.01.2015 Sirküler No: 2015/6   1.1.2015 Tarihinden İtibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harç Miktarlarının Hesaplanmasına İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 74 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 1.1.2015 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak [...]

Sirküler Tarihi: 05.01.2015 Sirküler No: 2015/5   2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Harçlara (Maktu ve Nispi Harçların Asgari ve Azami Miktarlarını Belirleyen Hadler Dahil) İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 73 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 [...]

Sirküler Tarihi: 05.01.2015 Sirküler No: 2015/4   2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Had ve Tutarlara İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221  Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 [...]

Sirküler Tarihi: 05.01.2015 Sirküler No: 2015/3   46 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.   30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  46 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde; 441  Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2014 yılı için yeniden değerleme oranının % 10,11 (on virgül on bir)  [...]

Sirküler Tarihi: 05.01.2015 Sirküler No: 2015/2   65 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 65 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; 2015 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2015 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak [...]

Sirküler Tarihi: 05.01.2015 Sirküler No: 2015/1   2015 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Vergilere İlişkin Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı.   30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 57 [...]

Sirküler Tarihi: 19.12.2014 Sirküler No: 2014/47 14 ARALIK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI % 11,75′DEN % 10,50′E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR TCMB’nın 14 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınladığı Tebliğ ile iskonto ve avans faiz oranlarını yeniden belirlemiştir. Vergi Usul Kanununa göre vergisel işlemlerde uygulanacak reeskont faiz oranı TCMB’nın belirlediği yıllık avans faiz oranı olup bu [...]

Sirküler Tarihi: 17.12.2014 Sirküler No: 2014/46   Gelir İdaresi Başkanlığının e-defter hakkındaki duyurusu ektedir. Saygılarımızla.       E-DEFTER UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU Kamuoyunda e-defter uygulamasına geçiş süresinin erteleneceği beklentilerine ilişkin olarak alınan duyumlar üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bilindiği üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 242 inci maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca edeftere [...]

Sirküler Tarihi: 17.12.2014 Sirküler No: 2014/45 YASAL DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARI 2015 yılında tutulacak defterlerin açılış ve ara onayları ile 2014 yılında tutulmuş olan defterlerin kapanış onayları hakkında aşağıda bazı açıklamalar yapılmış ve özet bilgileri içeren bir tablo eklenmiştir. TTK’nın 64 üncü maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkralarına göre tacirler ve sermaye şirketleri tarafından [...]

Sirküler Tarihi: 12.12.2014 Sirküler No: 2014/44 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair 2 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı 11.12.2014 tarih ve 29202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan genel tebliğde; 6552 Sayılı Kanunun 73 üncü maddesinden yararlanmak için maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini uzatan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulamasına ilişkin [...]