Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.2601 5.2696
Euro 5.9335 5.9442
Sterlin 6.7268 6.7618
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 07.04.2015 Sirküler No: 2015/34 TORBA KANUN YAYINLANDI 7 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun yayınlanmıştır. Yapılan önemli düzenlemeler özetle şöyledir: -Vergi Usul Kanununun 107/A maddesine eklenen fıkra ile elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış [...]

Sirküler Tarihi: 07.04.2015 Sirküler No: 2015/33     448 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı   04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 448 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde özet olarak aşağıdaki değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.   1-Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu [...]

Sirküler Tarihi: 07.04.2015 Sirküler No: 2015/32     447 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı   04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 447 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde aşağıdaki değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.     1- Özel Entegratör ve saklama [...]

Sirküler Tarihi: 07.04.2015 Sirküler No: 2015/31     446 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı 04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 446 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı düzenlemeler yapılmıştır.   Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.  

Sirküler Tarihi: 03.04.2015 Sirküler No: 2015/30 1 Nisan 2015 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan SGK Tebliği aşağıdadır   Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 1 – AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1 – Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası [...]

Sirküler Tarihi: 01.04.2015 Sirküler No: 2015/29     Elektrik Kesintisi Nedeniyle 2014 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatılmıştır.   31.03.2015 tarih ve VUK-73/2015-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca; Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 2014 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 31 Mart 2015 [...]

Sirküler Tarihi: 01.04.2015 Sirküler No: 2015/28     Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresini Uzatan Sirküler Yayınlandı   31.03.2015 tarih ve VUK-74 / 2015-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için “Kesin Mizan Bildirimi”nin verilme süresi ile “Elektronik Defter” uygulaması [...]

Sirküler Tarihi: 24.03.2015 Sirküler No: 2015/27     Gelir İdaresi Başkanlığı Beyanname ve Bildirim Verilme Sürelerini  Uzatan Vergi Usul Kanunu Sirkülerini Yayımladı   23.03.2015 tarih ve VUK-72 / 2015 -2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca;   Şubat 2015 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2015 tarihine, [...]

Sirküler Tarihi: 11.03.2015 Sirküler No: 2015/26     Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı   05.03.2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Seri No.lu Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair [...]

Sirküler Tarihi: 11.03.2015 Sirküler No: 2015/25     ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır   05.3.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere [...]