Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 02.10.2014 Sirküler No: 2014/38   T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HALİNDE ÖDENECEK TUTARLARININ GÖRÜNTÜLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanuna istinaden Kurumumuz alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.   Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında  [...]

Sirküler Tarihi: 30.09.2014 Sirküler No: 2014/37 . 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO : 1)   Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam   10/9/2014 tarihli 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair [...]

Sirküler Tarihi: 01.10.2015 Sirküler No: 36 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)   Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam   6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer [...]

Sirküler Tarihi: 30.09.2014 Sirküler No: 2014/34 SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ 6552 sayılı yasa ile düzenlenen SGK borçlarının yapılandırılması hakkındaki 2014-26 sayılı SGK Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.  

Sirküler Tarihi: 24.09.2014 Sirküler No: 2014/34   440 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 24.09.2014 tarihli ve 29129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların [...]

6552 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN SGK, GÜMRÜK VE DİĞER AMME ALACAKLARI 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı Kanun bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandırmıştır. Yeniden yapılandırılan kamu alacaklarına ilişkin açıklamalarımız aşağıdadır: SGK BORÇLARI Kapsam 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; [...]

Sirküler Tarihi: 17.09.2014 Sirküler No: 2014/32 6552 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN VERGİ BORÇLARI 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı Kanun bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandırmıştır. Yeniden yapılandırılan vergi borçlarına ilişkin açıklamalarımız aşağıdadır: Hangi amme alacakları kapsama giriyor? 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi [...]

  T.C.   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü   26.08.2014   İŞYERİ BİLDİRGESİNİN E-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU   Bilindiği üzere, işveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgeleri pilot bölge seçilen Ankara ilinde (isteğe bağlı olarak), e-Sigorta kanalıyla internet [...]

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:   Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/26]   Toplantı Tarihi: 21/8/2014   13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca;   1- Ekli listedeki kurum, [...]

27 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101   TEBLİĞ   Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:   EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ   (SERİ NO: 64)   29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca [...]