Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3611 5.3708
Euro 6.0997 6.1107
Sterlin 6.7728 6.8081
Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 07.05.2018 Sirküler No: 2018/08 2018/11674 sayılı BKK 5 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında; GVK’nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında, yararlanılacak istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oran %50 olarak tespit edilmiştir. VUK’nun Geçici 30 uncu Maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate [...]

Sirküler Tarihi: 09.04.2018 Sirküler No: 2018/07 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7104 SAYILI KANUN YAYINLANDI 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 2 nci maddesinde yapılan düzenleme ile arsa karşılığı inşaat işlerinde [...]

Sirküler Tarihi: 02.04.2018 Sirküler No: 2018/06 7103 sayılı VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN -6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74’üncü maddesine “Bazı hallerde haczin kaldırılması” başlıklı 74/A maddesi eklendi. -Kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin asgari ücretin aylık [...]

Sirküler Tarihi: 26.03.2018 Sirküler No: 2018/05 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 493) Vergi Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğuyla ilgili tebliğ yayımlandı. 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi [...]

Sirküler Tarihi: 12.03.2018 Sirküler No: 2018/04 7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanunda yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir: Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğünce tasdik edilecektir. (VUK md 223) Şirket kuruluşunun ticaret sicil [...]

Sirküler Tarihi: 05.03.2018 Sirküler No: 2018/03 İnteraktif vergi dairesi açıldı Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması [...]

Sirküler Tarihi: 12.02.2018 Sirküler No: 2018/02 VUK 491 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491) VUK uyarınca 31.12.2018 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerde esas alınacak kurlar yayınlandı. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) – Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek [...]

Sirküler Tarihi: 30.01.2018 Sirküler No: 2018/01 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11185 Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi kullanması konusunda bazı kısıtlamalar getirilmiş ve düzenlemeler yapılmıştır. Karar 2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ [...]

Sirküler Tarihi: 02.01.2018 Sirküler No: 2017/56 HAFTALIK BÜLTEN (26-31 Aralık) Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72) 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50’sinden fazlasını aşıyorsa, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin [...]

Sirküler Tarihi: 26.12.2017 Sirküler No: 2017/55 HAFTALIK BÜLTEN (18-25 Aralık) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Muhtasar ve SGK prim bildirgelerinin birleştirilerek verilmesi uygulaması, pilot iller dışındaki iller için 1 Temmuz  2018 tarihine ertelenmiştir. VUK 488 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: [...]