Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

1.1.2013’TEN İTİBAREN UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA VE TARİFE MATRAH TUTARLARI % 7,80 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR   Maliye Bakanlığından: VERASET VE İNTIKAL VERGISI KANUNU GENEL TEBLIĞI (SERI NO: 44) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla [...]

1.1.2013’TEN İTİBAREN UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI % 7,80 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR       Maliye Bakanlığından: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 42) I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; İkinci  fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden [...]

1.1.2013’TEN İTİBAREN UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI % 7,80 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR       Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 42) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim [...]

MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINAN ÖTV 1.1.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN 39 TL OLMUŞTUR       Maliye Bakanlığından: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 9) Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve [...]

B-7 SERİ NOLU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ   2011 yılında meydana gelen doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki amme borçlularının vergi dairelerine olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yapılan B-7 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği metni aşağıdadır.     Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: B SIRA NO: 7   Bu Tebliğde, 6358 [...]

7 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ       31.12.2012 Tarihli Resmi Gazete   İŞ2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda2 yapılan [...]

  1.1.2013’DEN İTİBAREN UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ     İŞ2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU   31.12.2012 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete Maliye Bakanlığından: DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2012/1) Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak [...]

MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEBLİĞİ   İŞ2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU         TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç [...]

SERMAYE PİYASASI KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI   İŞ2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU         30 Aralık 2012  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 KANUN SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, [...]

2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI   İŞ2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU   2013 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.       1.1-30.6.2013 1.7-31.12.2013   16 yaşından büyükler için               978,60 TL                       1.021,50 TL   16 yaşını doldurmamışlar için          839,10 TL                          877,50 TL       2013 yılının ilk yarısı [...]