Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3611 5.3708
Euro 6.0997 6.1107
Sterlin 6.7728 6.8081
Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

KAYIT VE TESCİLE TABİ TAŞITLARA İLİŞKİN ÖTV BEYANNAMELERİ HAKKINDA 22 NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ       01 Kasım 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28102 Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 22)   4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa (1) ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçların vergilendirilmesine ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. A) [...]

VERGİ DENETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKLER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ

2011 ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 7,33 OLARAK UYGULANACAKTIR       26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/21  Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı  Tarihi : 26 / 10 /2011  Sayısı : KVK-21/2011-3 / Yatırım İndirimi – 15  İlgili olduğu [...]

DERİ İMALATINDA KULLANILAN BAZI MALLARIN ÖTV KANUNU KAPSAMINDA TECİL TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANIP YARARLANAMAYACAĞI HK ÖTV SİRKÜLERİ       17 Ekim 2011 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/14   Konusu : Deri İmalatında Tecil-Terkin Uygulaması Tarihi : 17/10/2011 Sayısı : ÖTV-1/2011-1 İlgili Olduğu Maddeler : ÖTV Kanunu 8/1 inci madde   1- Giriş:   Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, sanayi sicil belgesi sahibi [...]

MOTORLU TAŞITLAR, İÇKİ VE SİGARADA ÖTV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ. İTHALATTA KKDF KESİNTİ ORANI % 6 OLDU     13 Ekim 2011 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile motorlu taşıtlar, içki ve sigarada ÖTV oranları yeniden belirlenirken, ithalatta ödenen KKDF kesinti oranı % 6 olarak tespit edildi. 12/10/2011 TARİHLİ VE 2011/2304SAYILI KARARNAMENİN [...]

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü                                                                                                                                     16/9/2011   Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-600                                                 Konu : 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular     GENELGE 2011 – 63   Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının 6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılması amacıyla yapılacak başvuruların yeri ve şekli 18/3/2011 tarihli ve 2011/29 [...]

BAZI MALLARIN ÖTV TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ      14 Eylül 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28054 Karar Sayısı : 2011/2198 Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile 2010/668 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 9/9/2011 tarihli [...]

GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ      27 Ağustos 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28038   Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:   GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinde düzenlenen uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  Dayanak [...]

2011 TEMMUZ DÖNEMİNE İLİŞKİN Ba ve Bs FORMLARININ VERİLME SÜRESİ 7 EYLÜL 2011 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 50    Konusu 31.08.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Temmuz dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.  Tarihi 25/08/2011  Sayısı VUK -50 / 2011-8 / Form Ba ve [...]

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL)  (SERİ NO:5)       20 Ağustos 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28031   Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:   GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL) (SERİ NO: 5)   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı; onaylanmış kişi [...]