Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

5084 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNAN İLLERDE YATIRIM YAPAN MÜKELLEFLERİN GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMASI HK       T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri /81    Konusu :193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 73 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptali üzerine yapılacak işlemler  Tarihi : 26/03/2012  Sayısı : GVK-81 / 2012-3 / [...]

BAZI MALLARA İLİŞKİN KDV ORANLARI HAKKINDA   24 Mart 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28243   Karar Sayısı : 2012/2931   Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/2/2012 tarihli ve 17087 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar [...]

GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME SÜRESİ 29 MART 2012 MESAİ SAATİ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR     Gelir vergisi mükelleflerinin 2011 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Mart 2012 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.   Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir.   Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin [...]

TECİL TERKİN UYGULAMASI HAKKINDA 17 NOLU ÖTV SİRKÜLERİ        T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/17   Konusu: ÖTV Kanununun 8/1 inci Maddesi Uygulaması Kapsamında Yapılacak İşlemler Tarihi: 19/3/2012 Sayısı: ÖTV-1/2012-2 İlgili Olduğu Madde: ÖTV Kanunu 8/1 ve 10/2 nci maddeler   1-Giriş:   Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında [...]

TAŞIMACILIK İSTİSNASINA İLİŞKİN 61 NOLU KDV SİRKÜLERİ İstisna kapsamında beyan edilen uluslararası taşımacılık faaliyeti, tereddüt edilmesi halinde, taşıma işinin niteliğine göre özet beyan veya özet beyana dayanak oluşturan belgelerle tevsik edilebilecektir.   Uluslararası taşımacılık istisnası nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin iadesinin, taşıma faturası ile indirilecek ve yüklenilen KDV listesinin yanı sıra, taşıma [...]

41 NOLU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ     28 Şubat 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28218   Maliye Bakanlığından:   BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 41)   1. Giriş   Başkanlığımıza yapılan başvurularda, mükelleflerin ilan ve reklâm vergisi beyannamesi ve çevre temizlik vergisi bildirimini vermeleri sırasında belediyelerce mükelleflerin beyanları dışında kimlik fotokopisi, kira [...]

GMSİ (KİRA GELİRİ) BEYANNAMELERİ GİB’NIN ÖNCEDEN HAZIRLADIĞI BEYANNAMELER İLE VERİLECEKTİR     2011 ve müteakip takvim yıllarında sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükellefler bu iratlarına ilişkin beyannamelerini Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile vereceklerdir.   Sistemin amacı, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek için katlandıkları zaman kaybı ve parasal maliyetleri azaltmak ve vergiye [...]

2011 ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BA VE BS BİLDİRİM FORMLARININ VERİLME SÜRESİ 3 ŞUBAT 2012 SAAT 24’E KADAR UZATILMIŞTIR       31 Ocak 2012 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 51   Konusu: 31.01.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama. Tarihi: [...]

OKUL, SAĞLIK HİZMET TESİSİ VE ÖĞRENCİ YURDU OLARAK KULLANILACAK PREFABRİK YAPI TESLİMLERİNDE KDV ORANI 15 TEMMUZ 2012 TARİHİNE KADAR % 1 OLARAK UYGULANACAKTIR       27 Ocak 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28186   Karar Sayısı : 2012/2697   Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair [...]

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR   413 seri nolu VUK genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve serbest meslek kazanç sahiplerine mükellef bilgileri bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir.   Mükellef Bilgileri Bildirimini Vermek Zorunda Olanlar:   1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm;   a. Kurumlar vergisi, [...]