Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

2011 YILI SONUNDA DÖVİZ DEĞERLEMELERİNDE UYGULANACAK KURLAR   20 Ocak 2012 tarihinde yayımlanan 412 sayılı VUK Genel Tebliğinde 2011 yılı sonunda döviz cinsinden paralar ile senetli veya senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurlar ilan edilmiştir.     20 Ocak 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28179   Maliye Bakanlığından:   VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA [...]

282 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ     Tebliğde, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.       19 Ocak 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28178   Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 282) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler [...]

116 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ     19 Ocak 2012 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 116 seri nolu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.   Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları İle Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası İle İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetler:   Bu kapsamdaki  teslim ve [...]

TÜREV ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER İLE BAZI SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNİN BSMV YÖNÜNDEN VERGİLENDİRİLMESİ           19 Ocak 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28178   Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 89   Bu Tebliğin konusunu, türev ürünlere ilişkin işlemler ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden [...]

KURUMLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ELDE ETTİĞİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ     19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5 nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde kurumların türev ürünlerden elde ettiği kazançların vergilendirilmesi ilgili açıklamalar yapılmış ve bu açıklamalar 1 nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine eklenmiştir.   Yapılan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.   Forward Sözleşmeleri:   Forward sözleşmesi, taraflardan birinin sözleşmeye [...]

YILLIK BEYANNAME ÜZERİNDEN MAHSUP EDİLEMEYEN  TEVKİF SURETİYLE KESİLEN VERGİLERİN NAKDEN İADESİNDE DİLEKÇE EKİNDE BELGE İSTENİLMEYECEKTİR       T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Gelir Vergisi Sirküleri/79   Konusu :Tevkif suretiyle ödenen vergilerin mahsup ve iadesinde aranılan belgeler hakkında. Tarihi :05/01/2012 Sayısı :GVK-79/2012-1/Mahsup ve İade İlgili olduğu maddeler :Gelir Vergisi Kanunu Madde 121 İlgili [...]

BANKALARIN ŞUBELERİ TARAFINDAN VERİLEN MUHTASAR BEYANNAMELERİN TEK BİR BEYANNAME İLE GENEL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN VERİLEBİLECEĞİ HK         03 Ocak 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28162   Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ  (SERİ NO: 281)   5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyette bulunan bankaların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı [...]

DAMGA VERGİSİ MAKTU TUTARLARI % 15 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR       31 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28159   Maliye Bakanlığından:   DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 55) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun (2) 6ncımaddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu [...]

59 NOLU EMLAK VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ   31.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 59 nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde, 2012 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2012 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.   2011 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef [...]

2012 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI       31 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28159   Maliye Bakanlığından:   HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65) 492 sayılı Harçlar Kanununun (1) 5281 sayılı Kanun (2) ile değiştirilen mükerrer 138’inci maddesinde,   “…   Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi [...]