Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.2601 5.2696
Euro 5.9335 5.9442
Sterlin 6.7268 6.7618
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

DAMGA VERGİSİ MAKTU TUTARLARI % 15 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR       31 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28159   Maliye Bakanlığından:   DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 55) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun (2) 6ncımaddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu [...]

59 NOLU EMLAK VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ   31.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 59 nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde, 2012 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2012 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.   2011 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef [...]

2012 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI       31 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28159   Maliye Bakanlığından:   HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65) 492 sayılı Harçlar Kanununun (1) 5281 sayılı Kanun (2) ile değiştirilen mükerrer 138’inci maddesinde,   “…   Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi [...]

DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ ARTIRILMIŞTIR   30 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28158   Maliye Bakanlığından: DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2011/1)   Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde,   “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır.   Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımıve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve [...]

2012 YILINDA UYGULANACAK BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI     30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararına göre brüt asgari ücret tutarları aşağıdaki gibi olmuştur. 1.1.2012 – 30.6.2012 tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret tutarı; 16 yaşından büyükler için                    886,50 TL   16 yaşını doldurmamışlar için              760,50 TL 1.7.2012 – 31.12.2012 tarihleri [...]

MAKTU DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI % 15 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR      30 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28158 Karar Sayısı : 2011/2628 Maktu harçlar ve damga vergisi tutarları, bina, arsa ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ile bazı mallara uygulanacak tütün fonu [...]

VERGİSEL İŞLEMLERDE UYGULANACAK REESKONT FAİZ ORANI % 17,75 OLACAKTIR     TCMB yayımladığı Tebliğ ile iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiştir. Bu değişiklik vergisel işlemlerde esas alınacak iskonto faiz oranını da değiştirmiştir. Söz konusu Tebliğ ile 29.12.2011 tarihinden itibaren; -vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto [...]

BAZI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV ORANI %1 OLMUŞTUR     27 Aralık 2011 tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmelerinde; -Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması ile   -Bazı makine ve teçhizatın finansal kiralamaya konu olmak üzere finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu [...]

2012 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL   26 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28154 Maliye – Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:58)    1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun (1) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca [...]

2012 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI      26 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28154 Maliye Bakanlığından: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:8)   Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun (1) 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil [...]