Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3710 5.3807
Euro 6.0755 6.0865
Sterlin 6.7506 6.7858
Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ      18 Ağustos 2011 Tarihli Gazete Sayı: 28029  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:   AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA [...]

2011 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 5,65 OLARAK UYGULANACAKTIR      T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/20    Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı  Tarihi : 01/08/2011  Sayısı : KVK-20/2011-2 / Yatırım İndirimi – 14  İlgili olduğu maddeler :Vergi Usul Kanunu Mükerrer [...]

EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMLERİNDE İSTENECEK BELGELER HAKKINDA 57 NOLU EMLAK VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ     27 Temmuz 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28007   Maliye Bakanlığından:   EMLÂK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57) 1. Giriş  Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, emlâk vergisi işlemleri sırasında mükelleflerden emlâk vergisi bildirimleri dışında başka belgelerin talep edildiği, özürlülere ait [...]

HAZİRAN 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ 5 AĞUSTOS 2011 SAAT 24’e KADAR UZATILMIŞTIR T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 48  Konusu : 31.07.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.  Tarihi : 22/07/2011  Sayısı : VUK – 48 / 2011-6 / Form Ba ve [...]

  MALİ TATİL NEDENİYLE BEYANNAME VERME SÜRESİ 27 TEMMUZ ÖDEME SÜRESİ 30 TEMMUZ TARİHİNE UZAYAN VERGİLERİN BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ 1 AĞUSTOS AKŞAMINA KADAR UZATILMIŞTIR   Verilme süresi mali tatilin bittiği 20 Temmuz tarihini izleyen 7 gün içinde biten beyannamelerin verilme süresi, tatilin bittiği tarihten itibaren 7 gün yani 27 Temmuz akşamına kadar uzar.   [...]

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü     Sayı :B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/424                                                                                                                01. 07.2011 Konu : 6111 sayılı Kanuna göre peşin ödeme tercihi ile yeniden             yapılandırılmış Kurumumuz alacaklarının ödeme süresi GENELGE 2011 – 56   Bilindiği üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası [...]

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü      Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/411                                                                                                                                29.06.2011 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda              öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği GENELGE 2011 – 54 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5921 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık [...]

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin, mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının açıklanmasına ilişkin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;   – 2011 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 15 Temmuz 2011 ila [...]

29 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı tevkifat oranları ile BSMV oranlarında bu tarihten geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.   Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;   i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10, ii) Vadesi [...]

27 Haziran 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı     Sayı : B.07.1.GİB.0.20.36-110[3630- ] Konu:   BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (Seri No: 2011/5)     ………………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA   ……………….. VALİLİĞİNE (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)   6111 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan 1 Seri [...]