Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.7207 4.7292
Euro 5.5240 5.5339
Sterlin 6.2910 6.3238
Güncelleme Tarihi: 25.05.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

25 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 277 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 6009 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklikler ile 27.9.2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 6009 Sayılı Kanunla Geçici 67 nci Maddede Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamalar: Geçici [...]

Kamuoyunda af kanunu olarak bilinen yasa tasarısı birçok hususu içeren kapsamlı bir tasarıdır. Her bir müşterimizin tasarıdaki düzenlemelerin başlıklarını dikkatlice okuyup şirketindeki çözülmemiş veya ileride sorun olarak ortaya çıkabilecek hususların tasarıda yer alıp almadığını sorgulaması yerinde olacaktır. Konuyla ilgili sorularınızı veya birlikte değerlendirme taleplerinizi lütfen bize iletiniz. Tasarının önemli hususlarının özetlenmiş halini aşağıda bulacaksınız. İÇİNDEKİLER [...]

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDAKİ REHBERİ EK: TRANSFER FİYATLANDIRMASI REHBERİ

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/9) 14 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/9 sayılı Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. EK: 2010/9 Sayılı Tebliğ

13 Kasım 2010 Tarihli Resmi Gazetede 2010/1025 sayılı Dahilde İşleme Rejimi kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayınlanmıştır     EK: 2010/1025 sayılı BKK

42 nolu VUK Sirküleri ile, Ekim 2010 dönemine ait aylık Muhtasar beyannameler ile Ekim 2010 dönemine ait aylık Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatılmıştır. Ekim 2010 dönemine ait 23 Kasım 2010 tarihine kadar verilmesi gereken aylık muhtasar beyannamelerin verilme süresi, tüm aylık muhtasar beyanname veren mükellefler için 25 Kasım 2010 Perşembe günü mesai saati [...]

12 Kasım 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 401 nolu VUK Genel Tebliğinde, yeniden değerleme oranı 2010 yılı için % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiştir.     Bu oran, aynı zamanda 2010 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME ORANI % 15 OLMUŞTUR 28 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27743 Karar Sayısı : 2010/974 Ekli “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/10/2010 tarihli ve 970 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde [...]

ÖTV ORANLARINA İLİŞKİN 2010/973 SAYILI BKK 28 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27743 Karar Sayısı : 2010/973 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/10/2010 tarihli ve 960 sayılı yazısı üzerine, adı [...]

22 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 87 seri nolu Gider Vergileri Genel Tebliğinde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır: •6802 sayılı Kanunun 6009 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişik 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle uğraşan kişiler ile anılan maddenin ikinci fıkrasında belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini “esas iştigal [...]