Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3710 5.3807
Euro 6.0755 6.0865
Sterlin 6.7506 6.7858
Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Konuya ilişkin 3 nolu Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri aşağıdadır. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 3 Konusu : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yer alan Gelir Vergisi Stopajı teşvikinin uygulanmasına ilişkin Danıştay Kararı Tarihi : 01/09/2010 Sayısı : 3218 SBK-3 /2010-3/ Ücretler İlgili olduğu maddeler : Serbest Bölgeler Kanunu Geçici Madde [...]

28 Ağustos 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27686 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MÜKELLEFLERİN İZAHAT TALEPLERİNİN CEVAPLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile [...]

SGK’NA VERİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BİLDİRGELERİNE İLİŞKİN DUYURULAR SGK’nın sitesinde yayınlanan bazı duyuruların tam metnine aşağıda yer verilmiştir. Aşağıda yer alan ilk duyuruda, 2010 Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve ve hizmet belgelerinden başlamak üzere, 4/a kapsamındaki sigortalıların hak edilen ücretleri ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerinin ayrı ayrı gösterileceği belirtilmiştir. Ayrıca bildirgelere [...]

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 69’uncu maddesi yatırım indirimi uygulamasını 2006,2007 ve 2008 yılı ile sınırlamıştı. Anayasa Mahkemesi söz konusu sınırlama hükümlerini iptal etmiş ve iptal kararı 08.01.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6009 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 69’uncu maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: -Geçici 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yine bu tarihteki [...]

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Bu konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 03.08.2010 tarih ve 2010/32 sayılı duyurumuz gönderilmişti. 01.01.2010 tarihi ile 6009 sayılı Kanunun Resmi [...]

ÜCRETLERE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ 01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DEĞİŞTİ 01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6009 sayılı “Gelir Vergisi Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ücretler için geçerli gelir vergisi tarifesi 01.01.2010 tarihinden geçerli olarak değiştirilmiştir. Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesi [...]

Söz konusu kanun ile başta vergisel olmak üzere birçok kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmıştır. Yılbaşından geçerli olmak üzere değiştirilen ücretlere ilişkin gelir vergisi tarifesi ile yatırım indirimine ilişkin olarak yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarımız en kısa zamanda bilgilerinize sunulacaktır. Saygılarımızla. 1 Ağustos 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27659 GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI [...]

05 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanan 2 nolu Serbest Bölgeler Kanunu Sirkülerinde gelir vergisi istisnasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi ile ilgili olarak; -İstisna uygulaması ile ilgili işlemlerin 1 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olduğunun, yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek Serbest [...]

1.1 TEMMUZ 2010 TARİHİNDE SGK TARAFINDAN YAYINLANAN İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ EK: TEBLİĞ 2.VERGİ BORÇLULARININ KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN 398 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 02 Temmuz 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 398 nolu VUK Genel Tebliğinde, vergi borçlularının ilan edilmesi ile ilgili olarak; – 2010 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin [...]

23 Haziran 2010 tarihli 58 nolu KDV sirkülerinde, taşınmaz teslimlerinde KDV uygulamalarında ortaya çıkan tereddütlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 1.Uygulamada Ortaya Çıkan Tereddütlerle İlgili Açıklamalar 1.Müzayede Yoluyla Yapılan Taşınmaz Satışları İcra daireleri, mahkeme satış memurlukları, belediyeler ve diğer kamu veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından müzayede yoluyla yapılan taşınmaz (konut veya daire, işyeri, arsa, arazi) [...]