Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların yurda getirilmesi veya beyan üzerine kayda alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir. Kanunun mükelleflere getirdiği avantajlardan yararlanmaları için yurtiçi ve yurtdışı varlıkların bildirim süreleri sona ermişti. 10 Temmuz 2009 Tarih [...]

01.07.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı 01.07.2009-31.12.2009 döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 2.365,16 TL’dir.     Saygılarımızla.

A. Asgari Ücret: 01.07.2009-31.12.2009 Aylık (Brüt TL) 16 Yaşını Doldurmuş Olanlar 693,00 16 Yaşını Doldurmamış Olanlar 589,50 B. Sigorta Primine Esas Kazancın Alt (Taban) ve Üst (Tavan) Sınırı: 01.07.2009-31.12.2009 TL/Gün TL/Ay Alt Sınır (Taban) 23,10 693,00 Üst Sınır (Tavan) 150,15 4.504,50 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi hükmüne göre günlük kazancın alt sınırı asgari ücretin otuzda [...]

16.06.2009 tarih ve 27260 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15081 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranları belirlenmiştir. Saygılarımızla. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ektedir. 16 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27260 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15081 Ekli “Bazı Mallara Uygulanacak [...]

Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2009/3 seri no.lu Tahsilat İç Genelgesinde, 22/11/2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında tahakkuk eden vergilerin tecil edilemeyeceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.     Saygılarımızla.     Söz konusu İç Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Mükelleflerin, geçici bir süre ile sınırlı olarak vade getirilmiş olan ileri tarihli çeklerin artık senet olarak kabul edilerek Vergi Usul Kanununun reeskont konusundaki düzenlemeleri karşısında reeskonta tabi tutulup tutulmayacağı hususunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca 41 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlanmıştır.     Söz konusu sirküler ile çekin ödeme aracı olmasından [...]

1.GENEL BİLGİ: Bilindiği üzere kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurup kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi dairesine göndermeleri zorunludur. Kurumlar vergisi beyannamelerinin doldurulup vergi dairesine gönderildiği şu günlerde kurumlar vergisi mükelleflerinin herhangi bir olumsuzluk [...]

Duyuru Sayı : 2009/25                                                                                            30.03.2009     Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranlarının İndirilmesine İlişkin 2009/14812 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı 29.03.2007 tarih ve 27184 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları 30.03.2009 tarihinden 30.06.2009 tarihine kadar % 18 ‘ den % 8 ‘e indirilmiştir. Saygılarımızla. Söz konusu Bakanlar [...]

29.03.2007 tarih ve 27184 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2009/14813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı tapu işlemleri üzerinden alınan binde 15 oranındaki tapu harcı 30.06.2009 tarihine kadar binde 5 ‘e indirilmiştir. Tapu harcı düşürülen işlemler aşağıdaki gibidir. 20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında [...]

25.03.2007 tarihinde yayımlanan 72 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile 25.03.2009 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken 2008 yılı yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin verilme süresi 27.03.2009 Cuma günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. Saygılarımızla.