Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.7207 4.7292
Euro 5.5240 5.5339
Sterlin 6.2910 6.3238
Güncelleme Tarihi: 25.05.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

28.11.2008 tarih ve 27068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri : B Sıra No : 5 Tahsilat Genel Tebliği ile hazırlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ile şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar belirlenmiş olan başvuru süresi 5 Aralık 2008 Cuma günü mesai saati [...]

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 7 seri nolu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; “Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yönetmeliğinin ekinde yer alan “Yatırım ve İstihdamı Teşvik Amaçlı Ön İzin Sözleşmesi”nde harç ve damga vergisi uygulaması ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.     Saygılarımızla.   [...]

22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların yurda getirilmesi veya beyan üzerine kayda alınmasına ilişkin usul ve esasları aşağıda açıklandığı gibi düzenlemiştir.   1.Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Yurtdışında Bulunan Varlıklarının Beyanı:   Gerçek veya tüzel kişilerce, 1 [...]

22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 seri no’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulamasına ilişkin değişiklikler yapılmış olup ayrıca 16 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğini yürürlükten kaldırarak “Standart Yakıt Deposu” tanımında da değişiklikler yapılmıştır.     Saygılarımızla.     Söz konusu Genel tebliğe [...]

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan 4 sıra nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirkülerinde; kamu ve özel kuruluşlar ile bankalar arasında yapılan maaş ödeme protokolleri gereğince, bankalar tarafından söz konusu kuruluşlara veya personeline ayni veya nakdi olarak yapılan “promosyon” ödemelerinin gelir vergisi ve veraset ve intikal vergisi yönünden nasıl değerlendirileceği hususunda açıklamalara yer verilmiştir.     [...]

20.11.2008 tarih ve 27060 sayılı resmi gazetede 3 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğ ile 1 nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin bazı bölümleri değiştirilmiş ve aynı tebliğe bazı bölümler ilave edilmiştir.     Saygılarımızla.     Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

20.11.2008 tarih ve 27060 sayılı resmi gazetede 387 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğ ile 2008 yılı yeniden değerleme oranı % 12 olarak tespit edilmiştir.     Saygılarımızla.     Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan 51 seri nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2009 yılı Mart ayında İstanbul’da yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonundan sorumlu Forum Sekretaryasına bu Forumun gerçekleştirilmesi için yapılacak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi istisnası ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.     Saygılarımızla.     Söz konusu Sirkülere ulaşmak [...]

Sosyal Güvenlik Kurumu yalnızca 2008/Ekim ayına ilişkin olmak üzere, her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığında ücret alan sigortalılara ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme süresini 30/11/2008 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle 1/12/2008 tarihine kadar (1/12/2008 dahil) uzatmıştır.

18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle işçiye, gazeteciye ve gemi adamına yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.     Yönetmelik hükümlerine göre;     -5953 sayılı Kanuna tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gazeteci çalıştıran işverenler, -Deniz İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler [...]