Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.7207 4.7292
Euro 5.5240 5.5339
Sterlin 6.2910 6.3238
Güncelleme Tarihi: 25.05.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

2003 yılında stopaj yoluyla ödenen ve 2003 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinde mahsup imkanı tanınmayan fon paylarının iade imkanı doğmuştur. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 13 nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile iade işleminin nasıl yapılacağını açıklamıştır. Sirkülerde yapılan açıklamalar göre; 1/7/2008 tarihli ve 26923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararıyla 4842 sayılı Kanunun geçici [...]

2008 yılı üçüncü geçici vergi dönem sonu işlemlerinde uygulanacak döviz kurları T.C. Merkez Bankasının 26.09.2008 tarih ve 2008/191 no.lu Bülteni ile belirlenerek 27.09.2008 tarihli 27010 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen aşağıdaki kurlardır.     DÖVİZ        DÖVİZ        EFEKTİF   EFEKTİF DÖVİZİN CİNSİ                ALIŞ         SATIŞ           ALIŞ         SATIŞ 1 ABD DOLARI                          1.2316       1.2375          1.2307       1.2394 1 AVUSTRALYA DOLARI              [...]

Yayınlanan 70 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile 2. Dönem geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 18 Ağustos 2008 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır. Söz konusu beyanname ekinde yer alan 2007 hesap dönemine ilişkin Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun da aynı süre içerisinde verilmesi gerekmektedir.   Öte yandan, beyanname verme süresinin [...]

“Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” un 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ile verilmesi gerekmektedir.   Bilindiği üzere 2007 yılı yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte verilmesi gereken “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” un verilme süresi 2 nolu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği ile 2. [...]

Duyuru Sayı : 2008/36                                                                                            24.07.2008     04.07.2008 Tarihinde Gönderilen 2008/32 Sayılı Duyurumuza İlişkin Düzeltme: 04.07.2008 tarihinde gönderilen 2008/32 sayılı “Mali Tatil Nedeniyle Süresi Uzayan Yükümlülükler” konulu duyurumuzun 5.maddesinde mali tatil nedeniyle süresi uzayan vergilerin ödemelerinin son günü sehven 31 Temmuz 2008 olarak belirtilmiştir. Mali tatil nedeniyle süresi uzayan vergilerin ödemelerinin son günü 30  Temmuz 2008’dir. [...]

11 Temmuz 2008 tarih ve 26933 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğde; 5766 sayılı kanunla yapılan değişikliklere, ihracat teslimlerine ilişkin komisyonlara, yolcu beraberi eşya ihracında iade edilecek vergi tutarına ve 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.     Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamalar:     a)Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin [...]

01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret brüt tutarları aşağıda görüldüğü gibidir.     16 Yaşını Doldurmuş İşçiler 16 Yaşını Doldurmamış İşçiler Günlük YTL 21,29 18,02 Aylık YTL 638,70 540,60     01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren SSK prim taban ve tavan tutarları aşağıdaki gibidir.     Taban (Alt Sınır) Tavan (Üst Sınır) Günlük [...]

5766 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 06.06.2008 tarih ve 26898 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Söz konusu Kanun 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanunu ile diğer Kanunlarda da bazı değişiklikler yapmıştır. Kanunla yapılan değişiklik ve yeni düzenlemeler konu başlıkları halinde aşağıdaki gibidir:     1-Maliye Bakanlığı’na vatandaşların bazı hizmetlerden yararlanabilmeleri için [...]

5766 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 06.06.2008 tarih ve 26898 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanunu ile diğer Kanunlarda da bazı değişiklikler yapmıştır. Kanunla yapılan değişiklik ve yeni düzenlemeler konu başlıkları halinde aşağıdaki gibidir:   1-Maliye Bakanlığı’na vatandaşların bazı hizmetlerden yararlanabilmeleri için vergi borcu [...]

26 Mayıs 2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlan “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören 5763 sayılı Yasa ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddelerle prim affı getirilmiştir.   Yapılan düzenleme, borçlarını 2006 yılında çıkarılan 5458 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandıranlardan taksitlerini ödeyememiş olup yapılandırmaları bozulmuş olanları [...]