Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı 7. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 32 Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile araç devirlerinin Trafik Tescil Şube ve Büroları tarafından yapılmasına ilişkin 01.01.2009 tarihinde başlayacak süre 31.12.2009 tarihine ertelenmiştir. Dolayısıyla 2009 yılı içinde araç devir işlemleri noterler vasıtası ile yapılmaya devam edilecektir. Saygılarımızla. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı 6.Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan 271 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan tarife, 2009 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 8.700 TL’ye kadar % 15 22.000 TL’nin 8.700 TL’si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL’nin [...]

Maliye Bakanlığı’nın 30.12.2008 tarihli Basın Açıklaması’nda; vergi borçlarının 18 ayda yıllık % 3 tecil faizi ile ödenmesine imkân sağlayan düzenleme kapsamında ilk taksitin ödeme süresinin 31 Aralık 2008 tarihi mesai saati bitiminde sona erdiği  belirtilmiştir. Bu düzenleme kapsamında borçları tecil ve taksitlendirilen mükelleflerin taksitlendirme ile sağlanan bu imkânı kaybetmemeleri açısından, ilk taksitlerini 31 Aralık 2008 [...]

26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 15 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde; Türk Lirası ve Kuruş kullanımında özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafından uyulacak esaslar hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Tebliğe Göre;   A – Türk Lirası ve Kuruş Kullanımında Özel Kesim Muhasebe Sisteminde Uyulacak Esaslar:   A.1 – 31.12.2008 [...]

27.12.2008 tarih ve 27093 sayılı Resmi Gazetede 389 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğ ile 333, 339 ve 365 nolu Veri Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenen bazı amortisman oranları değiştirilmiş ve daha önce belirlenen amortisman listelerinde yer almayan bazı duran varlıklar listeye ilave edilmiştir.   Listede yer almayan veya faydalı ömürleri ile [...]

A. Asgari Ücret:     01.01.2009-30.06.2009 01.07.2009-31.12.2009 Aylık (Brüt TL) Aylık (Brüt TL) 16 Yaşını Doldurmuş Olanlar 666,00 693,00 16 Yaşını Doldurmamış Olanlar 567,00 589,50     B. Sigorta Primine Esas Kazancın Alt (Taban) ve Üst (Tavan) Sınırı:     01.01.2009-30.06.2009 01.07.2009-31.12.2009 TL/Gün TL/Ay TL/Gün TL/Ay Alt Sınır (Taban) 22,20 666,00 23,10 693,00 Üst Sınır [...]

1/1/2009 Tarihinden İtibaren, Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesine İlişkin Tarifelerin Yer Aldığı 31 seri no.lu MTV Genel Tebliği 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğde; 1/1/2009 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin,  (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere yer verilmiştir.     Saygılarımızla.     Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

24/12/2008 tarihinde yayımlanan 8 nolu Harçlar Kanunu Sirküleri ile 2009 yılında araç muayenelerinde alınacak harçlar belirlenmiştir.   Yapılan düzenleme ile 01/01/2009 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğüne ait trafik muayene istasyonlarınca yapılacak araç muayenelerinde alınacak Teknik Muayene Harç tutarları: a- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 165.20 TL.   b- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi [...]

24/12/2008 tarih ve 27090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 58 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılında uygulanmak üzere kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve (54) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır.   Saygılarımızla.   [...]

24/12/2008 tarih ve 27090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/2 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Tebliğine göre; sermayeleri 50 bin Yeni Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 bin Yeni Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltme amacıyla en geç 31/12/2009 tarihi mesai bitimine kadar şirket merkezinin bulunduğu yer [...]