Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6316 5.6417
Euro 6.3340 6.3454
Sterlin 7.0434 7.0801
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükelleflerinin geçici vergi dönemleri itibarıyla doğan ticari kârları üzerinden avans kâr payı dağıtabileceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Tebliğ ile yapılan bu düzenleme hakkında Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği tarafından Danıştay’ a dava açılmıştır. Danıştay 4. Dairesi’ nce alınan 18.10.2007 tarih ve E:2007/2364 sayılı karar ile tebliğde yapılan [...]

1-Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Sitesinde yer alan İnternet Vergi Dairesi’nde e-Beyannameye ilişkin olarak 01.02.2008 tarihli duyurusunda; Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapılmıştır.   “Katma Değer Vergisi Beyannamesi “Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler” , “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler”, “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablolarına satırlar ayrıca “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV [...]

12 Şubat 2008 tarihinde yayınlanan 66 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile 14 Şubat 2008 Perşembe günü akşamına kadar verilmesi gereken Ekim, Kasım, Aralık/2007 dönemine ait dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 15 Şubat 2008 Cuma günü akşamına uzatılmıştır. Ödeme süresinde değişiklik söz konusu değildir.   Saygılarımızla.   66 nolu Gelir Vergisi Sirkülerine ulaşmak [...]

08 Şubat 2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 2008/13186 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 3 üncü maddesi ile 32 sayılı kararın 8 inci maddesi “İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir.Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir. [...]

08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2008/13234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ekindeki % 8 KDV oranlı II sayılı listenin “B-DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 25 nci sırasının parantez içine “1618 sayılı Kanun hükümlerine göre [...]

Toplam 6 maddeden oluşan tasarının 1. Maddesi; maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin olup bu maddenin yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla,   – İkmalen, – Re’sen ve – İdarece tarh edilen,   Vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi cezalarına ilişkin (İl özel idareleri [...]

06.02.2008 tarihinde yayımlanan 32 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2007 yılına ilişkin olarak Şubat ayının sonuna kadar verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının verilme süresi 5 Haziran 2008 tarihine uzatılmıştır.     Saygılarımızla.     32 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

2007 ve 2008 yıllarına ilişkin olarak verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının düzenlenmesine ve verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 381 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 06.02.2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğde yer alan bazı düzenlemeler aşağıdaki gibidir.   Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 2007 yılına ilişkin olarak düzenleyecekleri Ba [...]

31.12.2007 tarihi itibariyle yapılacak döviz değerleme kurlarının belirlendiği 380 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 22.01.2008 tarih ve 26764 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Saygılarımızla. 380 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları Ve Damga Vergisi Konulu 2008-6 No.lu Genelgeyi 15.01.2008 Tarihinde Yayımladı: Söz konusu genelgede özetle aşağıdaki hususlar açıklanmıştır. I-01/01/2008-31/12/2008 Tarihleri Arasında, Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi ve Sosyal Güvenlik Destek Primine Esas Günlük ve Aylık Kazançların Alt ve Üst Sınırları: 1-Özel Sektör [...]