Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları Ve Damga Vergisi Konulu 2008-6 No.lu Genelgeyi 15.01.2008 Tarihinde Yayımladı: Söz konusu genelgede özetle aşağıdaki hususlar açıklanmıştır. I-01/01/2008-31/12/2008 Tarihleri Arasında, Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi ve Sosyal Güvenlik Destek Primine Esas Günlük ve Aylık Kazançların Alt ve Üst Sınırları: 1-Özel Sektör [...]

KDV İade Alacaklarının Mahsup Edilebileceği Borçlara Kısıtlama Getirilmiştir: 04.01.2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 107 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği; 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/1.1) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirmiştir. “1.1. Mahsup Yoluyla İade Katma değer vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile [...]

Duyuru Sayı : 2008/3                                                                                               09.01.2008  379 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ özet olarak aşağıda açıklanan konuları kapsamaktadır. 1-Kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi verilen yetkili müesseselere; 1/3/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, kıymetli maden alımında “Kıymetli Maden Alım Belgesi”, satımında da “Kıymetli Maden Satım Belgesi” düzenleme [...]

107 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 04.01.2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliği’nde;  tevkifat uygulaması, gümrük beyannamelerinin ibrazı, KDV oran uygulaması, 2008 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı ve KDV Genel Tebliğlerinde yapılan değişiklikler hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bilindiği üzere 26.12.2007 tarih ve 2007/53 sayılı duyurumuz ile 107 [...]

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ MİKTARLARA YÜKSELTME SÜRELERİNİ UZATTI:     29 Aralık 2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren; Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair İç Ticaret 2007/2 sayılı Tebliğ’i; 26/12/2006 tarihli [...]

Bakanlar Kurulu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan ve 2008 takvim yılı gelirlerine uygulanacak olan Gelir Vergisi Tarifesini aşağıda görüldüğü gibi belirlemiştir.     7.800  YTL’ye kadar                                                                  % 15 19.800 YTL’nin 7.800 YTL’si için 1.170 YTL, fazlası                         % 20 44.700 YTL’nin 19.800 YTL’si için 3.570 YTL, fazlası                       % 27 [...]

Katma Değer Vergisi Kanunu ve ekli listelerde yer alan mal ve hizmetler ile diğer bazı mal ve hizmetler için uygulanacak Katma Değer Vergisi oranları 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı; bu konuda düzenleme yapan eski Kararnameleri yürürlükten kaldırarak tek Kararnamede [...]

Tebliğde;       Yıllık Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı % 25 Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 27     Olarak tespit edilen faiz oranları, tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.   2- Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2008 yılı asgari ücretini kararlaştırmıştır.   Komisyonun kararına göre brüt asgari ücret; Dönemi Brüt Asgari Ücret Tutarı [...]

28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 266 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan bazı maktu hadler 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2007 yılı yeniden değerleme oranı (%7,2) kadar artırılmıştır. Bu tebliğ ile artırılan bazı hadler aşağıdaki gibidir.     1 Gayrimenkul sermaye iradı istisna tutarı [...]

25.12.2007 tarihinde yayımlanan 18.12.2007 tarih ve 3 Seri No.lu Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler’de, 01.01.2008 tarihinden itibaren araç muayenelerinde alınacak harç tutarları belirtilmiştir.     Saygılarımızla.     Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.