Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6917 5.7020
Euro 6.2941 6.3055
Sterlin 7.0870 7.1239
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

4962 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilen yetki çerçevesinde, vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının şartları, vergi muafiyeti tanınan vakıfların yerine getireceği yükümlülükler ve vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 nolu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ 03.03.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.     1 nolu Vakıflara [...]

Repo ve ters repo işlemleri, menkul kıymetler ile alacak ve borçların değerlemesine ilişkin açıklamaların yer aldığı 369 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 03.03.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu tebliğe göre;   Vadesi değerleme gününden sonra olan repo ve ters repo işlemleri ile ilgili olarak, değerleme gününe kadar tahakkuk eden faiz tutarları, [...]

28 Mart 2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazetede 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında kanun yayınlanmıştır. Bu kanun göre;   — Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır.   — Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden [...]

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 47 nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile finansal kiralama şirketlerine yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan makine-teçhizat teslimlerinde KDV uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır. Sirkülere göre; -Finansal kiralama şirketleri adına yatırımcının (kiracının) sahip olduğu teşvik belgesinin eki niteliğinde ve bu belgeye tanınan destek unsurlarından yararlandırılmasına imkan sağlanan bir teşvik belgesi düzenlenmektedir. -Finansal kiralama şirketleri [...]

23 Mart 2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazetede 5597 sayılı yurtdışına çıkış harcı hakkında kanun ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun yayınlanmıştır. Bu kanun ile 01.04.2007 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yurtdışı çıkış harcı 15,00.- YTL olarak belirlenmiştir.   5597 sayılı Kanunun tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla.

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 46 nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Şubat/2007 dönemi Katma Değer Vergisi beyannamesinin verilme süresi 24 Mart 2007 tarihine uzatılmıştır. Ancak 24 Mart 2007 günü hafta sonu tatiline rastladığından mükellefler beyannamelerini 26 Mart 2007 günü mesai saati bitimine kadar verebileceklerdir. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir.     46 nolu Katma [...]

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 62 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile 2006 takvim yılına ait Gelir Vergisi beyannamesinin verilme süresi 26 Mart 2007 tarihine, Şubat/2007 dönemi muhtasar beyannamenin verilme süresi 23 Mart 2007 tarihine uzatılmıştır. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir.     62 nolu Gelir Vergisi Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla.

Maliye Bakanlığınca; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 inci maddesi kapsamındaki gelirlerin ihtiyari beyanı ile tevkif edilen vergilerin mahsup ve iade işlemleri, özel amaçlı araçlardan (ADR, GDR, DR) elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ve diğer hususlara ilişkin açıklamaların yer aldığı 263 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlandı.   263 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin tam [...]

Maliye Bakanlığınca KDV iadesi alacağının Geçici Vergiye mahsup edilmesi ve Geçici Vergiden dolayı iade doğması halinde; nakden veya mahsuben yapılacak iade işlemlerine ilişkin açıklamaların yer aldığı 262 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğe göre;   -Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden ilgili hesap dönemine ilişkin geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup [...]

Maliye Bakanlığınca yatırım indiriminden yararlanacak gelir vergisi mükelleflerine ilişkin gelir vergisinin hesaplanma şeklinin açıklandığı 60 nolu Gelir Vergisi Sirküleri yayınlandı. Sirkülere göre;   -Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde yatırım indiriminden yararlanacak olan gelir vergisi mükellefleri, 01.01.2006-31.12.2006 vergilendirme dönemine ilişkin beyan ettikleri kazançları üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 31.12.2005 tarihinde yürürlükte [...]