Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.2601 5.2696
Euro 5.9335 5.9442
Sterlin 6.7268 6.7618
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Maliye Bakanlığınca yatırım indiriminden yararlanacak gelir vergisi mükelleflerine ilişkin gelir vergisinin hesaplanma şeklinin açıklandığı 60 nolu Gelir Vergisi Sirküleri yayınlandı. Sirkülere göre;   -Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde yatırım indiriminden yararlanacak olan gelir vergisi mükellefleri, 01.01.2006-31.12.2006 vergilendirme dönemine ilişkin beyan ettikleri kazançları üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 31.12.2005 tarihinde yürürlükte [...]

Maliye Bakanlığınca 01.03.2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 368 nolu V.U.K. Genel Tebliği ile aşağıdaki konular açıklanmıştır. -Tebliğin yürürlük tarihi yayım tarihini izleyen ikinci iş günüdür. -Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin olarak verilecek düzeltme bayannamelerininde elektronik ortamda verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. -Elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilen düzeltme beyannamelerinin, elden [...]

Maliye Bakanlığınca yeminli mali müşavirlerden bilgi istenmesi, bilgi isteme yazıları ile ilgili usul ve esaslar ile yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporlarının teslim süresi ve teslim şekline ilişkin olarak 41 nolu sm, smmm ve ymm kanunu genel tebliği yayınlandı.   41 nolu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   [...]

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 25 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2006 dönemine ait Ba ve Bs formlarının verilme süresi 02.04.2007 tarihine uzatılmıştır.   25 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla.   Not: Değerli müşterilerimiz 26.02.2007 tarihinde göndermiş olduğumuz Ba ve Bs formlarının verilme süresinin uzatılmasına ilişkin duyurumuzun içeriğinde [...]

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 45 nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Ocak/2007 dönemine Katma Değer Vergi beyannamesinin verilme süresi 23.02.2007 tarihine uzatılmıştır. Ödeme süresinde bir değişiklik söz konusu değildir.   45 nolu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla.

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 57 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile Ekim-Aralık/2006 dönemine ait dördüncü üç aylık Geçici Vergi beyannamesinin verilme süresi 14.02.2007 tarihine uzatılmıştır. Ödeme süresinde bir değişiklik söz konusu değildir.   57 nolu Gelir Vergisi Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla.

01.02.2007 tarih ve 26421 sayılı resmi gazetede yayınlanan 367 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olanlar yeniden belirlenmiştir. Buna göre;     – Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinden; 31/12/2006 tarihi itibariyle aktif toplamı 50.000 Yeni Türk Lirasını veya 2006 takvim yılına ait [...]

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak “Form Ba” ve mal ve hizmet satışları ile ilgili olarak “Form Bs” ‘leri 2007 yılı Şubat ayı içinde vermeleri gerekmektedir.   – Ba ve Bs formlarında dikkate alınacak alış ve satış tutarı KDV hariç 30.000.- YTL’ dır.   – Bilanço esasına göre [...]

2007/6 sayılı duyurumuz ile 31.12.2006 tarihinde yapılacak döviz değerlemelerinde kullanılması gereken kurlar yanlış gönderilmiştir. 09.01.2007 tarihinde aynı duyuru döviz kurları düzeltilerek tekrar göderilmiştir. İlk gönderilen ve 28.12.2006 tarihli Merkez Bankası kurlarının yer aldığı duyurunun dikkate alınmaması gerekir. 9.01.2007 tarihinde gönderilen ikinci duyuruda da yer alan 29.12.2006 tarihli Merkez Bankası kurları 31.12.2006 tarihindeki kur değerlemelerinde kullanılması [...]

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI başlıklı makaleye link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla.