Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.8915 5.9021
Euro 6.5012 6.5129
Sterlin 7.4948 7.5339
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2016 Sirkülerleri

Sirküler Tarihi: 19.08.2016 Sirküler No: 2016/37   BKK 2016/9094 Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar 11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29798 Karar Sayısı : 2016/9094 Tasarım faaliyeti alanları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26/6/2016 tarihli ve 2951 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesi ile 5746 sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 19.08.2016 Sirküler No: 2016/36   BKK 2016/9093 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar 11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29798 Karar Sayısı: 2016/9093 Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26/6/2016 tarihli ve 2951 sayılı yazısı üzerine, 5746 sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 19.08.2016 Sirküler No: 2016/35   BKK 2016/9091 Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar 11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29798 Karar Sayısı : 2016/9091 Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji [...]

Sirküler Tarihi: 18.08.2016 Sirküler No: 2016/34 BKK 2016/9092 Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar 10 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29797 Karar Sayısı : 2016/9092 Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kazancın tespitinde indirim konusu yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26/6/2016 tarihli ve [...]

Sirküler Tarihi: 17.08.2016 Sirküler No: 2016/33   Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 10 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikte ar-ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin teşvik unsurları açıklanmıştır. Yönetmelikte yer alan konular ana başlıklar itbariyle aşağıda özetlenmiştir: Ar-Ge ve tasarım harcamalarının gelir ve kurumlar vergisinden indirimi Teknoloji merkezi işletmelerinde, [...]

Sirküler Tarihi: 16.08.2016 Sirküler No: 2016/32   Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29797 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi [...]

Sirküler Tarihi: 15.08.2016 Sirküler No: 2016/31 KDV İADE TALEPLERİNDEKİ EKSİKLİKLERE İLİŞKİN YAZILARIN, 1 EYLÜL 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN E-TEBLİGAT YOLUYLA TEBLİĞ EDİLMESİ HAKKINDA Mevcut uygulamada posta yoluyla tebligatı yapılan eksiklik yazıları, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ve 456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile öngörülen düzenlemeler çerçevesinde elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine [...]

Sirküler Tarihi: 12.08.2016 Sirküler No: 2016/30 YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN GETİRDİKLERİ   9.8.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ” Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile başta Vergi Kanunları olmak üzere, 19 adet Kanunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanunun bir kaç maddesi hariç, diğer maddeleri yayım [...]

Sirküler Tarihi: 11.08.2016 Sirküler No: 2016/29     TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINA YÖNELİK 10 NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI Maliye Bakanlığı 05.08.2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliği yayınlamıştır. Söz konusu tebliğin  2.Maddesinde, indirimli kurumlar vergisi [...]

Sirküler Tarihi: 11.08.2016 Sirküler No: 2016/28 SERMAYE AVANSI OLARAK ÖDENEN TUTARLAR DA NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİ UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEK Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 10/ı  bendinde; finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8