Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2016 Sirkülerleri

Sirküler Tarihi: 27.07.2016 Sirküler No: 2016/27 Kesin Mizan Bildirimi Kaldırıldı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 472 27 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29783 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tebliğ [...]

Sirküler Tarihi: 22.07.2016 Sirküler No: 2016/26 25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin  ödeme sürelerinin uzatılması hakkında. 25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin [...]

Sirküler Tarihi: 22.07.2016 Sirküler No: 2016/25 GİB Bir Duyuru Yayınlayarak Haziran-2016 Dönemi KDV1 Beyannamesinde Değişiklik Yapıldığını Bildirdi. 21.07.2016-  HAZİRAN 2016 KDV1 – BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK; Haziran/2016 KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen “Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı” tablosu yeni bir değerlendirmeye kadar beyannameden kaldırılmıştır.  

Sirküler Tarihi: 14.07.2016 Sirküler No: 2016/24 GİB Bir Duyuru Yayınlayarak Beyannamelerde Bazı Değişiklikler Yapıldığını Bildirdi 01.07.2016 – KDV1 – KURUM GEÇİCİ ve GELİR GEÇİCİ BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK; 2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda E-Fatura ve E-Arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri [...]

Sirküler Tarihi: 11.07.2016 Sirküler No: 2016/23 BKK 2016/8998 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Karar Sayısı: 201/8998 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 28/6/2016 [...]

Sirküler Tarihi: 11.07.2016 Sirküler No: 2016/22   İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Birden [...]

Sirküler Tarihi: 31.05.2016 Sirküler No: 2016/21   Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin; a) Birinci fıkrasında yer alan “Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilen süre içinde” [...]

Sirküler Tarihi: 24.05.2016 Sirküler No: 2016/20 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır Tebliğ ile yapılan değişiklikler maddeler itibariyle aşağıdaki gibidir: 1’inci maddede; ithalat işleminden sonra ithalat matrahında meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı vb nedenler ile) nedeniyle fazla ve yersiz ödenen KDV ithalatçıya iade edilmeyecek, ithalatçı tarafından indirim yoluyla [...]

Sirküler Tarihi: 23.05.2016 Sirküler No: 2016/19   Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29718 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki [...]

Sirküler Tarihi: 23.05.2016 Sirküler No: 2016/18   İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6715 Sayılı Kanun 20 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29717 Kanun No: 6715 Kabul Tarihi: 6/5/2016 MADDE 1- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 7- Geçici iş ilişkisi, özel [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8