Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.8915 5.9021
Euro 6.5012 6.5129
Sterlin 7.4948 7.5339
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2017 Sirkülerleri

Sirküler Tarihi: 02.01.2018 Sirküler No: 2017/56 HAFTALIK BÜLTEN (26-31 Aralık) Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72) 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50’sinden fazlasını aşıyorsa, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin [...]

Sirküler Tarihi: 26.12.2017 Sirküler No: 2017/55 HAFTALIK BÜLTEN (18-25 Aralık) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Muhtasar ve SGK prim bildirgelerinin birleştirilerek verilmesi uygulaması, pilot iller dışındaki iller için 1 Temmuz  2018 tarihine ertelenmiştir. VUK 488 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: [...]

Sirküler Tarihi: 18.12.2017 Sirküler No: 2017/54 HAFTALIK BÜLTEN (11-18 Aralık)   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 487 “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Uygulama zorunlu değildir. Gelir Vergisi Genel Tebliği [...]

Sirküler Tarihi: 11.12.2017 Sirküler No: 2017/53 HAFTALIK BÜLTEN (04-07 Aralık) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) Portföyü, altyapı yatırım ve hizmetleri gibi diğer varlık ve haklardan oluşan yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarının, Kurumlar Vergisi Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında [...]

Sirküler Tarihi: 05.12.2017 Sirküler No: 2017/52 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile yapılan belli başlı düzenlemeler aşağıda sayılmıştır. 1.1.2018 tarihinden itibaren, ihtiyati hacze itiraz, ödeme emrine itiraz süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmıştır. Özel İletişim Vergisi oranları [...]

Sirküler Tarihi: 13.11.2017 Sirküler No: 2017/51   HAFTALIK BÜLTEN Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) c 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.   Saygılarımızla  

Sirküler Tarihi: 18.06.2017 Sirküler No: 2017/50   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 483 30 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30196 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Giriş MADDE 1 – (1) 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği [...]

Sirküler Tarihi: 20.09.2017 Sirküler No: 2017/49     SERBEST BÖLGELERDE ÖDEMELERİN TÜRK LİRASI İLE YAPILMASI YÖNÜNDEKİ KARAR ESNETİLEREK DÖVİZLE YAPILABİLMESİNİN DE ÖNÜ AÇILMIŞTIR Resmi Gazetenin11.05.2017 tarih ve 30063 sayısı ile yayınlanan 2017/10051 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin Türk Lirası ile de yapılabilmesi mümkün kılınmış, bunun dışındaki tüm [...]

Sirküler Tarihi: 18.06.2017 Sirküler No: 2017/48 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 9,70 ‘dir. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45 Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 11/07/2017 Sayısı : KVK-45 / 2017-3 / Yatırım İndirimi – 32 İlgili olduğu maddeler [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/47 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Kullanımı Zorunluluğu Hakkında Duyuru Gelir İdaresi Başkanlığı Değerli Mükellefimiz; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlamaktadır. Zorunluluğun başlayacağı 1/7/2017 tarihinden itibaren mal ve yolcu beraberi eşya ihracında, faturalama ve gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6