Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.8915 5.9021
Euro 6.5012 6.5129
Sterlin 7.4948 7.5339
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2018 Sirkülerleri

Sirküler Tarihi: 04.01.2019 Sirküler No: 2019/18   Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 540) 31 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30642 (4. Mükerrer) Karar Sayısı: 540 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi [...]

Sirküler Tarihi: 02.01.2019 Sirküler No: 2019/11   2019 Yılında Alınacak Maktu Harçlar ve Azami ve Asgari Tutarlar Artırıldı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) 31 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30642 (3. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 02.01.2019 Sirküler No: 2019/9   2019 Yılı Damga Vergisi Tutarları Artırıldı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) 31 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30642 (3. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun14 üncü [...]

Sirküler Tarihi: 02.01.2019 Sirküler No: 2019/8   2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Artırıldı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51) 31 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30642 (3. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit [...]

Sirküler Tarihi: 27.12.2018 Sirküler No: 2018/31 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 513) 27 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30638 Karar Sayısı: 513 Ekli “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik [...]

Sirküler Tarihi: 27.12.2018 Sirküler No: 2018/30 ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER: 1/1/2019 ila 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş [...]

Sirküler Tarihi: 26.12.2018 Sirküler No: 2018/29 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Vergi Kesintisi Kapsamına Alınmıştır Resmi Gazetede yayımlanan Karara göre internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın 01/01/2019 tarihinden itibaren vergi [...]

Sirküler Tarihi: 05.12.2018 Sirküler No: 2018/28 2017 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç 24 Aralık 2018 tarihinde verilecek Kasım/2018 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan yılı içinde iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde nakden veya mahsuben iadesi, izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin KDV beyannameleri [...]

Sirküler Tarihi: 03.12.2018 Sirküler No: 2018/27   Yeniden Değerleme Oranı 2018 Yılı için % 23,73 olarak tespit edilmiştir. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) 30 Kasım 2018 Tarihli Resmi Gazete Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, [...]

Sirküler Tarihi: 26.10.2018 Sirküler No: 2018/26 Dövizli sözleşme Yapma Yasağını Yeniden Düzenleyen Tebliğ Yayınlandı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52) 16 Kasım 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30597 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası [...]

Sayfa 1 2 3 4