Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2009 Sirkülerleri

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile KDV Kanununun 12., 29. ve geçici 17. Maddesinde değişiklikler yapılmıştır. 1.KDV Kanununun 12. maddesinde yapılan değişiklik: Eski Şekli Yeni Şekli Madde 12 – 1. Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır: a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya [...]

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 8’inci Madde eklenmiştir. Bu duyuruda kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemesinden yararlanmanın şartları ve prosedürü yukarıda yer alan Geçici 8’inci madde hükmü de dikkate alınarak açıklanmıştır. KISA ÇALIŞMA NEDİR? Kısa çalışma, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle [...]

20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliği ile daha önce yayımlanan 1 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğin ilgili bölümlerinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Saygılarımızla. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 40 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (Diş hekimleri ve veteriner hekimler dahil) ile işyeri hekimlerinin ne şekilde vergilendirileceği hususu ile hekimlerin POS cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyetine ve Sosyal Güvenlik Kurumu adına muayene katılım payı tahsil edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Saygılarımızla. Söz konusu Sirkülere ulaşmak [...]

12.02.2009 tarih ve 27139 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 112 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine yönelik teslim ve hizmetlerde istisna uygulaması ile ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisna uygulaması gibi konularda açıklamalar yapılmıştır. Saygılarımızla. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 2009/1 Seri No.lu İç Genelgesi yayınlanmıştır. Saygılarımızla. Söz konusu İç Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30. maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak tevkifat oranları hakkında Bakanlar Kurulu Kararıyla değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için için tıklayınız.

03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için için tıklayınız.

03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için için tıklayınız.

27/01/2009 tarihli ve 27123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5831 sayılı “Tapu Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un; – 6 ncı maddesi ile, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I/3 üncü maddesi; 3. a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde [...]

Sayfa 1 2 3 4