Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.8915 5.9021
Euro 6.5012 6.5129
Sterlin 7.4948 7.5339
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2010 Makaleleri

Yayımlanma Tarihi   :  29.12.2010   Bülent ÇAKAR Y.M.M. “AF YASASI” TASARISINDA ORTAK CARİ HESAPLARI DA KASA HESABI GİBİ DÜZELTİLEBİLMELİDİR Halen Mecliste görüşülmekte olan “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI” nın 11’nci maddesi ile kayıtlarda yer [...]

Yayımlanma Tarihi   :  13.12.2010   Mehmet ATILGAN YMM HATALI BEYAN EDİLİP ÖDENEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi, Kanun’a bağlı listelerde tek tek sayılan bazı ürünlerden alınan dolaylı bir vergi türüdür. Verginin konusunu, ÖTV kapsamına giren malların teslimi, ilk iktisabı veya ithali oluşturmaktadır. ÖTV kapsamına giren mallar,Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) [...]

Yayımlanma Tarihi   :   13.12.2010   Bülent ÇAKAR YMM YENİ “AF YASASI” TASARISINDA İŞLETMEDE MEVCUT ANCAK KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYITLARA ALINMASININ SONUÇLARI Halen TBMM’de bulunan yasa tasarısının 10’ncu maddesinde işletmelerde mevcut olmasına rağmen kayıtlara yansıtılmamış emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. Emtia, makine, teçhizat [...]

Yayımlanma Tarihi    :   30.11.2010   VERGİ İNCELEMESİNDE YENİ DÖNEM 2011 YILINDA BAŞLIYOR 01.08.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile mevzuatımızda yer alan vergi incelemesi hükümlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler 1.1.2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Türkiye’deki beyannameli [...]

Yayımlanma Tarihi   :  23.11.2010   KDV TEVKİFATINA TABİ MAL VEYA HİZMETLERLE İLGİLİ KUR FARKI, FİYAT FARKI, VADE FARKI VE İADE DURUMLARINDA TEVKİFAT OLMALI MIDIR? I- GENEL AÇIKLAMA: Mali İdare mükelleflerin takibinin güçlüğü nedeniyle verginin tarh, tahakkuk ve tahsilatlarında meydana gelebilecek olan gecikme ve kaybın önüne geçebilmek amacıyla çeşitli önlemlere başvurmaktadır. 3065 sayılı Katma Değer [...]

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010   HALEN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAKTA OLAN KİŞİLERİ İSTİHDAM EDENLER, İŞÇİ VE İŞVEREN PAYI SİGORTA PRİMLERİ İLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİNİN, ASGARİ ÜCRETİN % 1’İNE TEKABÜL EDEN KISMINI, KALAN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SÜRESİNCE ÖDEMEYECEKLERDİR Bilindiği üzere, 18.8.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5921 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık [...]

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010   GAYRİMENKUL SATIŞ ZARARININ GİDER YAZILIP YAZILAMAYACAĞI Zeki Gündüz Dünya Gazetesindeki 15.04.2009 tarihli köşe yazısında, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan [...]

Yayımlanma Tarihi  :  27.04.2010   EN FLASYON DÜZELTMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KAR HESAPLARI İLE SERMAYE OLUMLU FARK HESAPLARI KESİNLİKLE DAĞITILMAMALI VEYA GELİŞİGÜZEL YOK EDİLMEMELİDİR, TASFİYE EDİLEN VEYA SERMAYE AZALTIMI YAPAN ŞİRKETLER ORTAKLARA SERMAYELERİNİ DAĞITIRKEN SERMAYELERİNE EKLENMİŞ ENFLASYON FARKI HESAPLARININ BULUNUP BULUNMADIĞINA DİKKAT ETMELİDİR Vergi Usul Kanunumuza 2003 yılında giren ve 2003 ve 2004 yılı muhasebe hesaplarında [...]

DÜŞÜK ORANDA AMORTİSMAN UYGULAYARAK İKTİSADİ KIYMETİN MALİYE BAKANLIĞINCA İLAN EDİLEN FAYDALI ÖMRÜNÜ UZATMAK MÜKELLEF AÇISINDAN VERGİ KAYBINA NEDEN OLMAKTADIR 1.1.2004 tarihinden önce arazi ve bina hariç amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) % 20 oranından fazla olmamak üzere serbestçe tespit edilen oranlar üzerinden amortismana tabi tutulurdu. 5024 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra, 1.1.2004 tarihinden itibaren [...]

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010   ANAYASA MAHKEMESİ, YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANMA HAKKININ ÜÇ YILLA SINIRLANMASINI, DAR MÜKELLEFLERİN ELDE ETTİĞİ BAZI MENKUL SERMAYE İRATLARINDAN STOPAJ YAPILMAMASINI, ÜCRETLİLERİN % 35’LİK GELİR VERGİSİ DİLİMİNE TABİ OLMASINI VE VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN TAKDİR KOMİSYONUNA BAŞVURMANIN TARH ZAMANAŞIMINI KESECEĞİ YÖNÜNDEKİ YASA HÜKÜMLERİNİ İPTAL ETTİ. ANCAK ANAYASA MAHKEMESİ KARARI HENÜZ RESMİ GAZETEDE [...]

Sayfa 1 2 3 4 5