Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.8915 5.9021
Euro 6.5012 6.5129
Sterlin 7.4948 7.5339
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2009 Makaleleri

Yayımlanma Tarihi   :   15.05.2009 Funda KULANŞI  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Vergi Usul Kanunu’nda Fatura ve Sevk İrsaliyesi GİRİŞ İşletmeler, Vergi Usul Kanununda aksine bir hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki (belgelendirilmesi) zorunludur. Vesikalar, mükellef açısından [...]

Yayımlanma Tarihi  :    02.04.2009 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak Kriz Paketlerinden Biri Olan 5838 Sayılı Kanun Neler Getiriyor Kriz paketi kapsamında yapılan değişiklikleri de içeren 28 Şubat 2009 Tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile getirilen [...]

Yayımlanma Tarihi  :  06.03.2009 Ahmet ÖZPINAR (Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerinde Ortak Giderlerin Dağıtılması I. Giriş: Yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri taşıdığı nitelik itibariyle genel hükümler dışında ayrı bir vergilendirme rejimine tabi tutulmuştur. Yıllara sari inşaat ve onarım işleri GVK nın 42-44. maddesinde [...]

Yayımlanma Tarihi   :  06.03.2009   Mehmet ATILGAN  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Genel ekonomik krizden çıkabilmenin enstrümanlarından biri olarak değerlendirilen kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği uygulaması son günlerde gündemi meşgul etmektedir. Çalışma mevzuatımızda kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemesi önce [...]

Yayımlanma Tarihi   :   16.02.2009 Funda KULANŞI (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar GİRİŞ Finansal tablo kullanıcıları işletmenin finansal durumuna, performansına ve nakit akışlarına ilişkin eğilimi belirleyebilmek amacıyla finansal tabloları karşılaştırabilmek isterler. Bu nedenle her dönem aynı muhasebe politikalarının kullanılması [...]

Yayımlanma Tarihi  :  05.02.2009 Sinan GÜNGÖR (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Ar-Ge Harcamalarındaki Teşvik Unsurları I. GİRİŞ Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri tüm dünyada, büyümenin, verimliliğin ve rekabet avantajının önemli bir dinamosu olarak hız kazanmaktadır. Ar-Ge nin makro ve mikro seviyede hedeflere ulaşabilmesi için, kamu sektörü ve özel sektör arasında [...]

Yayımlanma Tarihi   :  26.01.2009 Funda KULANŞI (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Vergi Usul Kanunu’nda Vadeli Mevduat ve Kredilerin Değerlemesi GİRİŞ Vergi Usul Kanunu gereğince mükellefler tarafından tutulması zorunlu olan defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Bilindiği gibi bir hesap dönemi normal olarak bir takvim yılıdır. Buna göre bu takvim [...]

Yayımlanma Tarihi   :  19.01.2009 Ahmet ÖZPINAR (Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri I. Giriş Vergilendirme de dönemsellik ilkesi vergi sistemimizin temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır. Dönem olarak yıl yada takvim yılı esas alınır. Bu durum, hem gelir vergisi hem de kurumlar vergisi açısından aynıdır. Gelir [...]

Yayımlanma Tarihi   :   12.01.2009   Halil ERGÜN(Denetçi Yardımcısı)  Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Vergi Usul Kanunu’nda Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Mecburiyeti I. GİRİŞ Kayıtdışılıkla mücadelenin en önemli araçlarından birisi de nakit hareketlerinin izlenmesidir. Bu amaçla, 22.07.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunla, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesine eklenen hükümle Maliye [...]

Halil ERGÜN (Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi I. GİRİŞ Kurum kazançlarının vergilendirilmesinde, tam ve dar mükellefiyet ayrımı 5520 sayılı KVK nun 3 üncü maddesinde düzenlenmistir. Buna göre; kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye de bulunmayan kurumlar, dar mükellef kurum sayılırlar ve sadece Türkiye de [...]

Sayfa 1