Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Sayı : 2008/49 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Stopaj Oranlarını Tespit Eden 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin BKK Resmi Gazete’de Yayımlandı.

-

13.11.2008 tarih ve 27053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde değişiklik yapılmıştır.

 

Aşağıdaki tabloda gelir türleri ve elde eden kişiler itibariyle eski ve yeni oranlar yer almaktadır.

 

 

 

Gelir Türü

Geçici 67’nci Madde Fıkra No. Dar Mükellef Gerçek Kişi ve
Kurumlarda Oran
%
Tam Mükellef Gerçek Kişi ve Kurumlar
Eski Oran % Yeni Oran %
Halka açık şirketlerin 1 yıldan kısa bir süre elde tutulmuş olan hisse senetlerinin alım-satım kazançları  

1/a

 

0

 

10

 

0

Hisse senedi dışındaki menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alım-satım kazançları  

1/a

 

0

 

10

 

10

Menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark  

1/b

 

0

 

10

 

10

Menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçlarının dönemsel getirileri  

1/c

 

0

 

10

 

10

Menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler  

1/d

 

0

 

10

 

10

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları 1 0 10 10
01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine Bonolarının  (eurobondlar hariç)  faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresi ile Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler  

2

 

0

 

10

 

10

Mevduat Faizleri (YTL ve Döviz Cinsinden) 4 15 15 15
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığında ödenen kar payları ve katılım bankalarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları  

4

 

15

 

15

 

15

Repo gelirleri 4 15 15 15

 

 

Saygılarımızla

 

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.