Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Sayı : 2007 / 48 Pasaport Kanununun Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulanmasına Dayanak Teşkil Eden Maddesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlanmıştır.

-

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun, 28.5.1988 tarih ve  3463 sayılı Yasa ile değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının “… vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere …” bölümü Anayasa Mahkemesi’nin 18.10.2007 tarih ve E:2007/4;K:2007/81 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi Kararı 08 Aralık 2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

Anayasa Mahkemesi ;İptal kararının doğuracağı hukuksal boşluğu  kamu yararını ihlal edici nitelikte gördüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasa’nın 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN  BAŞLAYARAK  ALTI  AY  SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE karar vermiştir.

 

Karardan anlaşılan o ki  yapılacak yeni düzenleme;

 

-Hangi vergi türlerinden borcu olanlar için yurtdışına çıkış yasağı uygulanmalıdır?

 

-Yasak sınırı için borcun alt sınırı ne olmalıdır?

 

-Borcun hangi evresinde yasak uygulamasına başvurulmalıdır?

 

-Vergi borçlusunu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirmeye hangi idare yetkilidir?

 

-Bildirilme şekli ve süresi nasıl olacaktır?

 

-Yurtdışı çıkış yasağı hangi durumlarda ve kim tarafından kaldırılacaktır?   v.b.
soruların cevabını içerecek;uygulamanın şekil ve şartlarını düzenlemeyi yetkili idareye bırakacak nitelikte olacaktır.

 

Saygılarımızla.