Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Sayı : 2007 / 50 378 NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞ TASLAĞI

-

Vergi kanunlarında yer alan bazı maktu hadler Bakanlar Kurulunca artırma yetkisinin kullanılmaması durumunda yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Maliye Bakanlığınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 378 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağında 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak, yeniden değerleme oranında (% 7,2) artırılan hadlere yer vermiştir. Tebliğ taslağında yer alan bazı maktu hadler aşağıdaki gibidir.

 

 

Bilânço Esasına Göre Defter tutma Hadleri (2008) YTL
Yıllık Mal Alışları Toplamı 107.000
Yıllık Mal Satışları Toplamı 150.000
Hizmet Gayrisafi Hasılatı 60.000
1. ve 2. Birlikte Yapılması Halinde 107.000
Fatura Düzenleme Zorunlu Alt Sınırı (Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı)
YTL
2008 Yılıİçi 600,00
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Gider Yazabilme Sınırı YTL
2008 Yılı İçin 600,00

 

 

 

Genel Usulsüzlük Cezaları (2008)
Mükellef Grupları 1.Derece Usulsüzlük (YTL) 2.Derece Usulsüzlük (YTL)
Sermaye Şirketleri 80,00 46,00
Sermaye Şirketleri Dışında Kalan Birinci Sınıf Tüccarlar ve Serbest Meslek Erbabı 50,00 25,00
İkinci Sınıf Tüccarlar 25,00 13,00
Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 13,00 6,80
Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 6,80 3,20
Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 3,20 1,80
Özel Usulsüzlük Cezaları (2008)
Cezayı Gerektiren Fiili Ceza Miktarı veya Oranı
Fatura, Gider Pusulası,Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Vermeyenlere ve Almayanlara (Her bir belge nevi için 149 YTL ’den az ve bir takvim yılında 68.000 YTL ’den fazla olmamak üzere belgeye yazılması gereken Tutarın % 10
Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi,Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi,Taşıma İrsaliyesi,Yolcu Listesi,Günlük Müşteri Listesi Düzenlemeyenlere, Kullanmayanlara ve Bulundurmayanlara (Her bir belge nevi için her tespitte 6.800 YTL ’yi ve yıl içinde 68.000 YTL ‘yi aşmamak üzere 149,00 YTL
Serbest Meslek Kazanç Defterini Günü Gününe Tutmayanlara 149,00 YTL
Vergi Levhası Bulundurmayan ve Almayanlara 149,00 YTL
Tek Düzen Hesap Planına ve Mali Tablolara İlişkin Usul ve Esaslara Uymayanlara 3.200,00 YTL
Tek Vergi Numarasının Kullanılması İle İlgili Mecburiyetlere Uyulmaması (Her bir işlem için) 170,00 YTL
Belge Basımı İle İlgili Bildirim Görevini Tamamen veya Kısmen Yerine Getirmeyen Matbaa İşletmecilerine 500,00 YTL
Vergi Kimlik Numarası İle İlgili Bildirim Ödevlerini Yerine Getirmeyenlere 680,00 YTL
Maliye Bakanlığının Özel İşaretli Görevlisinin İkazına Rağmen Durmayan Aracın Sahibi Adına 500,00 YTL
Bilgi Vermekten Çekinenler ile VUK 256,257 ve Mükerrer 257. Madde Hükümlerine Uymayan
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında 1.490,00 YTL
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında 1.490,00 YTL
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında 680,00 YTL
-Defter tutan Çiftçiler Hakkında 680,00 YTL
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında 680,00 YTL
-Yukarıda Yazılı Bulunanların Dışında Kalanlar Hakkında 320,00 YTL