Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Sayı : 2007 / 54 Bilindiği üzere; Maliye Bakanlığınca 2007 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilip,(377) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

-

Tespit edilen yeniden değerleme oranının 2007 ile 2008 yıllarında hangi indirim, vergi ve cezaların tespitinde kullanılacağı hususlarına 19.11.2007 tarih ve 2007/42 sayılı duyurumuzda yer verilmiştir. 18.12.2007 tarih ve 2007/50 sayılı duyurumuzda da; 378 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı ile ilgili genel bilgilendirme yapılmıştır.

Bakanlar Kurulu vergi kanunlarında yer alan bazı maktu hadleri artırma yetkisini kullanmadığı durumlarda bu hadler yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Bakanlar Kurulu bu yetkisini bu yılda kullanmadığı için;yeniden değerleme oranı (% 7,2) esas alınarak vergi kanunlarında yer alan bazı hadler 1.1.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 26 Aralık 2007 Tarihli ve 26738 Sayılı Resmî Gazetede aşağıda kanunu ve sıra/seri numarası belirtilen genel tebliğler ile tespit edilip yayımlanmıştır.

 

 

Saygılarımızla.

 

 

Genel Tebliğ Seri No. Tebliğin Tam Metni İçin Tıklayınız
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:378 http://www.batiymm.com.tr/_1/2007/07_104.htm
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 3 http://www.batiymm.com.tr/_1/2007/07_96.htm
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 29 http://www.batiymm.com.tr/_1/2007/07_97.htm
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No: 34 http://www.batiymm.com.tr/_1/2007/07_98.htm
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 39 http://www.batiymm.com.tr/_1/2007/07_99.htm
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 50 http://www.batiymm.com.tr/_1/2007/07_100.htm
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 52 http://www.batiymm.com.tr/_1/2007/07_101.htm
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Seri No: 54

Seri No: 55(*)

http://www.batiymm.com.tr/_1/2007/07_102.htm

http://www.batiymm.com.tr/_1/2007/07_103.htm

     

 

 

(*)Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen döviz kurlarına göre tespit edilmektedir.