Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6825 5.6928
Euro 6.5678 6.5797
Sterlin 7.4573 7.4962
Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanuna Göre Yurt Dışı Zararların Mahsubu

ahmet özpınar -

Yayımlanma Tarihi  :  10.09.2007

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan �Türkiye�de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar� hükmü ile sonraki dönemlerde oluşan kurum kazançlarından indirebilme imkânı verilmiştir.

Bunun nedeni 5520 sayılı Kanunun 3 uncu maddesi gereğince kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunan tam mükelleflerin gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilmesidir.

Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden zarar doğması halinde, maddede belirtilen koşullar dahilinde yurt dışı zararların kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

A.   Yurt Dışı Zararların İndirim Konusu Yapılabilmesi İçin Gerekli Koşullar;

1. Yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar beş yılı aşmamış olması gerekmektedir.

2. Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının zarar dahil, her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması.

3. Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye�deki ilgili vergi dairesine ibrazı.

Örneğin 2002, 2003, 2004 ve 2005 hesap dönemlerinde kâr edip, 2006 hesap döneminde zarar eden tam mükellef bir kurumun, son beş yıla ait raporlarını ilgili yıllarda bağlı olduğu vergi dairesine ibraz etmiş olması halinde, 2006 hesap dönemine ilişkin yurt dışı zararlarını, Türkiye�de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, indirim konusu yapması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, mükelleflerin söz konusu raporları ilgili vergi dairesine ibraz etmemiş olmaları halinde ise bu dönemlere ilişkin raporların zararın mahsup edileceği ilgili dönemde ibraz edilmesi de yeterli olacaktır.

4. Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, bilanço ve gelir tablosunun, o ülkedeki yetkili mali makamlarca onaylanması zorunludur.

5. Faaliyette bulunulan ülkede yetkili denetim kuruluşu olmaması halinde, her yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke yetkili makamlarından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve konsoloslukları veya yerine geçen makamlarca onaylanması gerekmektedir.

6. Türkiye�de indirim konusu yapılan yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi veya gider yazılması halinde, Türkiye�deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsup veya gider yazılmadan önceki tutardır.

Örneğin; (A) Kurumunun 2005 ve 2006 yıllarındaki yurt içi ve yurt dışı faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

Yıllar Yurt Dışı Faaliyet Sonucu(YTL) Yurt İçi Faaliyet Sonucu(YTL)
2005 20.000.000,00 YTL zarar 15.000.000,00 YTL Kazanç
2006 40.000.000,00 YTL Kazanç 25.000.000,00 YTL Kazanç
  • 2006 yılı ile ilgili olarak yabancı ülkede verilen beyannamede 40.000.000.- YTL kazançtan 20.000.000.- YTL zarar düşülmek suretiyle 20.000.000.- YTL karşılığı kazanç beyan edilmiştir.
  • Kurumun 2005 ve 2006 yılları ile ilgili olarak Türkiye�de vereceği yıllık beyannamede beyan edeceği matrah aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
2005 Yılı
Yurt İçi Faaliyet Sonucu 15.000.000,00 YTL Kazanç
Yurt Dışı Faaliyet Sonucu -20.000.000,00 YTL Zarar
Matrah -5.000.000,00 YTL Devreden Zarar
2006 Yılı
Yurt İçi Faaliyet Sonucu 25.000.000,00 YTL Kazanç
Yurt Dışı Faaliyet Sonucu (Mahsup Öncesi Tutar) +40.000.000,00 YTL Kazanç
Toplam 65.000.000,00 YTL Kazanç
Geçmiş Yıl Zararları -5.000.000,00 YTL Zarar
Matrah 60.000.000,00 YTL Kazanç

 

B.    Yurt Dışı Zararlarının İndirim Konusu Yapılamadığı Durumlar;

Türkiye�de Kurumlar Vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin zararlar indirim konusu yapılamaz.

Örneğin, yurt dışı inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine göre Türkiye�de kurumlar vergisinden istisna edilmiş olduğundan, bu faaliyetlerden zarar doğması halinde, bu zararlar diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirim konusu yapılamaz.