Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

14 Ağustos 2006 Tarihine Kadar Yatırım İndirimi İstisnası Konusunda Yapılacak Tercih

Bülent Çakar - YMM

İkinci geçici vergi dönemi beyannamesinin verileceği 14 Ağustos 2006 tarihine kadar tercih belirlenmesi zorunludur

7 Ağustos 2006 tarihinde yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 3 nolu Sirkülerinde, Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 69�ncu maddenin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Sirküler, kullanımı 2006, 2007 ve 2008 yılları ile sınırlandırılmış yatırım indirimi istisnasının uygulaması ile ilgili tartışılan bazı konulara açıklık getirmiştir. Tartışılan konulardan bir tanesi, birinci geçici vergi döneminde yatırım indirimi istisnasından yararlanan mükelleflerin, 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesi ile belli olan yeni kurumlar vergisi oranını (% 20) dikkate alarak yatırım indirimi istisnasından yararlanma tercihlerinde bir değişiklik olması durumunda, birinci geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin düzeltilip düzeltilmeyeceği hususu idi.

Sirküler, 2006 yılının tümünü ve diğer geçici vergi dönemlerini de bağlayacak olan tercihin, ikinci geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verileceği 14 Ağustos 2006 tarihine kadar belirlenmesi gerektiğini açıklamış, 2006 yılı birinci geçici vergi döneminde yatırım indirimi istisnasından yararlanan mükelleflerin, ikinci geçici vergilendirme döneminde istisnadan yararlanmamayı tercih etmeleri halinde birinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinin düzeltilmesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.

Tercih yanlış kullanılır ise yatırım indirimi istisnasından yararlanıp daha fazla vergi ödemek mümkün olabilir

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununa 5479 sayılı Kanun ile eklenen ve 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 8.4.2006 tarihinde yürürlüğe giren geçici 69 ncu maddeye göre,

-2006 yılına devreden yatırım indirimi istisnası tutarları,

-24.4.2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgeleri kapsamında başlanılmış yatırımlar için 1.1.2006 tarihinden sonra yapılacak yatırımlar,

-Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 ncu maddesi kapsamında 1.1.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak bu tarihten sonra yapılan yatırımlar,

yatırım indirimi istisnasından yararlanacaktır. Bunlara ilişkin yatırım indirimi tutarları 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre hesaplanacak ve sadece 2006, 2007 ve 2008 yılları kazançlarından indirilebilecektir. İstisna tutarlarının kazançtan indirilmesi halinde, indirimden sonraki matraha eski kurumlar vergisi oranı % 30 uygulanacaktır.

Öncelikle istisnadan yararlanmanın zorunlu olmadığını ihtiyari olduğunu belirtelim. İstisna, 2006, 2007 ve 2008 yıllarının tümünde kullanılabileceği gibi bu yılların herhangi birinde de kullanılabilecektir.

Sirkülere göre 2006 yılına ilişkin yatırım indirimi istisnasından yararlanma tercihi ikinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinin verileceği 14 Ağustos 2006 tarihine kadar belirlenmek zorundadır. Yapılacak olan tercihten yıllık beyanname döneminde vazgeçmek mümkün olmayacaktır.

 

2007 ve 2008 yıllarında yapılacak tercih, bu yılların ilk geçici vergi beyanname verme sürelerinde yapılacaktır.

14 Ağustos tarihine birkaç günün kaldığı bu günlerde bu tercihi belirlemek bazı firmalar için gerçekten güç bir iş olacaktır. Bu geçici vergi dönemi itibariyle avantajlı olan tercih diğer dönemler veya yıl sonu itibariyle dezavantaja dönüşebilir. Bu nedenle, bu yıl kullanacağımız yatırım indirimi istisna tutarını ve bu yıla ilişkin kazancımızı doğru tahmin etmemiz gerekecektir. Kullanacağımız yatırım indirimi istisnası % 19,8 oranında stopaja tabi ise, tüm kazancımıza istisna uygulamanın bile sadece % 0,2 oranında parasal ve her üç ayda bir geçici vergi ödemek yerine ertesi yılın Nisan ayı muhtasar beyannamesi ile beyan edilecek stopajı ödemek şeklinde valör avantajı olacaktır. Kullanacağımız yatırım indirimi stopaja tabi değilse, diğer bir deyişle Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 ncu maddesi kapsamında yapılmış yatırım harcamalarımıza ilişkin ise, istisna tutarının kazancımızın en az üçte biri büyüklüğünde veya daha fazla olması halinde vergi avantajı sağlayacaktır.