Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

VERGİDE TEK TEK ÖZELGE YERİNE TOPLU SİRKÜLER DÖNEMİ (60 NO.LU KDV SİRKÜLERİ YAYINLANDI)

Adnan Yıldırım- YMM -

Yayımlanma Tarihi    :  12.08.2011

 

ADNAN YILDIRIM

Y.M.M

VERGİDE TEK TEK ÖZELGE YERİNE TOPLU SİRKÜLER DÖNEMİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, 08.08.2011 tarih ve 60 nolu Katma Değer Vergisi Sirkülerini web sitesinde yayınladı. Uzun zamandır beklenen ve taslağı ilgililerin görüş ve önerilerine daha önceden açılmış olan bu sirkülerin çok titiz ve emek harcanan bir çalışma ürünü olduğunu iyi biliyoruz. Amaç, mükelleflerin özelge taleplerinin illerdeki Vergi Dairesi Başkanlıkları yada Defterdarlıklar yerine Ankara’da kurulu merkezi komisyon tarafından verilmesi uygulaması nedeniyle KDV ile ilgili yaşanan sorunlarla ilgili   2.000’i aşkın özelge talebinin yarattığı birikimin azaltılmasıdır.

Bu sirkülerin yayınlanmasıyla, mükelleflerin aşağıda 8 başlık halinde özetlenen konularla ilgili birikmiş özelge talepleri karşılanmış olmaktadır. Bu konular:

1. Katma değer vergisinin konusuna giren işlemler. (yurt dışındaki işlemler, Türkiye’deki işlemler, tazminatlar, aidatlar, kiralama işlemleri, yap-işlet-devret modelinde devirler, trafo devirleri,KOSGEB destekleri, arsa karşılığı inşaat işleri)

2. İşgücü temin hizmetlerinde tevkifat uygulaması.

3. KDV istisnaları (ihracat, hizmet ihracı, yabancı bayraklı gemilere Türk liman ve tersanelerinde verilen tadil, bakım, onarım hizmetleri, yurt dışında imal ettirilen model kalıplar, serbest bölgelerdeki hizmetler ve fason hizmetler, yabancı taşımacılar ve fuar katılımcılarına yapılan teslim ve hizmetler, bedelsiz ihracatta tecil-terkin uygulaması, taşıma araçları ve araçlarla verilen hizmetler, teşvik belgeli yatırımlar, taşımacılık, teknoloji geliştirme bölgeleri, inşaat-taahhüt hizmetleri, gümrüksüz satış mağazaları,  diplomatik istisna v.d.)

4. KDV matrahı (atık su bedeli ve çevre temizlik vergisi, belediyelere ödenen hal rüsumu, hak edişler, bandrollü satılan cihazlar, kur farkları)

5. KDV oranı (tarımsal ürünler,  eğitim ve eğitim araçları, sağlık hizmetleri, tekstil-konfeksiyon ve deri ürünleri)

6. KDV iadeleri (ihraç kayıtlı alınan malların ihracı, elektronik ortamda alınan belgeler)

7. KDV Beyanı  (ihraç kayıtlı teslimler, kredi kartı ile yapılan tahsilatların beyanı, düzeltme beyanı)

8. Diğer KDV konuları (indirilemeyecek vergi, vergiye tabi olmayan veya istisna edilen işlerde indirim, zayi olan mallara ait KDV, fire sonucu kayıplar, KKEG için ödenen KDV, taşınmaz teslimleri, müzayede satışları, üyelere konut teslimleri, hazine taşınmaz satışları, iki yıl süreyle sahip olunan taşınmaz satışları)

Yukarıda belirtilen konu başlıklarında ortaya çıkan tereddütleri gidermeyi amaçlayan 60 nolu KDV sirküleri ile,

  • · Ankara’da oluşturulan merkezi özelge komisyonunun hızlı çalıştırılamaması nedeniyle, son 1,5 yılda biriktiği tahmin edilen 2.000’i aşkın özelge talebinin yaklaşık 1/4’üne cevap verilmiş olmaktadır. (sirkülerin ilk yayınlanan taslağı daha geniş kapsamlı idi ve daha fazla özelgeye cevap veriyordu, yayınlanan metin ise taslağın neredeyse yarısına indirilmiş olarak yayınlandı)

  • · Daha önce yayınlanan 59 adet KDV sirküleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  • · Bu sirkülerle özelge talebi karşılanmış olan mükelleflerin her birine ayrıca yazı yazılarak özelge taleplerinin cevabının sirkülerde bulunduğunun bildirilmesi gerekecektir.
  • · Sirkülerde açıklanan konularla ilgili olarak illerdeki mükelleflerin yeni özelge talepleri ise kendi illerindeki Vergi Dairesi Başkanlıklarınca karşılanabilecektir.
  • · Bu sirkülerde, özelgeyle sorduğu sorunun cevabını bulamayan yaklaşık 1.500 mükellefin özelge talebi yada yeni bir sirküler beklentisi devam etmektedir.

Şeklinde sonuçlar ortaya çıkmıştır. Mevcut birikimi azaltmak amacıyla sirkülerin yayınlanması sevindiricidir. Ancak, her mükellefe ayrı ayrı özelge vermek yerine herkese açık sirküler yayınlamanın daha doğru olduğunu kabul etmekle birlikte Türkiye’nin 81 ilinde ortaya çıkan taleplerin tek bir merkezi komisyondan ve zamanında karşılayabilmenin sürdürülebilir ve doğru bir sistem olmadığı yaşanarak görülmüştür. Eskiden olduğu gibi illerdeki mükelleflerin özelge talepleri yine illerden karşılanması uygulanmasına geri dönülmelidir. Ancak illerde aynı konuda verilebilecek farklı özelgeleri önleyebilmek  ve Türkiye genelinde uygulama birliğini sağlayabilmek için, özelgelerin illerde de elektronik ortamda verilmesi ve merkezdeki komisyonun illerde verilen özelgeleri sürekli izleyerek gerektiğinde müdahale etmesi daha hızlı işleyen bir uygulama olacaktır. Mevcut uygulamanın devamı, özelge taleplerinin sürekli birikmesine ve özelge isteklerinin çok uzun bir sürede belki de iş işten geçtikten sonra karşılanabilmesi gibi bir memnuniyetsizliğe yol açmaktadır.