Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.2601 5.2696
Euro 5.9335 5.9442
Sterlin 6.7268 6.7618
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2015-40 (6639 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI)

-

Sirküler Tarihi: 16.04.2015

Sirküler No: 2015/40

 

 

6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

 

15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  ile; Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve bazı Kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

 

Söz konusu Kanun ile Vergi Kanunlarında yapılan değişikliklerin özeti aşağıda sunulmuştur.

 

1- 1606 sayılı Kanun ile Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden muaf tutulmasına ilişkin hükmün devamına eklenen cümleyle bu muafiyetin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde yapılan tevkifatlara etkisi olmadığı hükme bağlanmıştır.

 

2-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına yeni bir bent eklenmiştir.

Söz konusu (h)bendi hükmüne göre Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır.

3-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa geçici 35 inci madde eklenmiştir. Geçici madde hükmüne göre; İstanbul İli,Sultanbeyli İlçesi sınırları içerisinde iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemleri 31/12/2018 tarihine kadar katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından istisna edilmiştir.Ayrıca bu taşınmazların 31/12/2018 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.