Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6917 5.7020
Euro 6.2941 6.3055
Sterlin 7.0870 7.1239
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2016-69 (2017 Yılı Motorlu Taşıt Vergileri)

-

Sirküler Tarihi: 28.12.2016

Sirküler No: 2016/69

2017 Yılı Motorlu Taşıt Vergileri

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)

27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29931

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2017 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerin tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

Dördüncü fıkrasında, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” Hükmüne yer verilmiştir.

(2) 2016 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 474 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

(3) Buna göre, 1/1/2017 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler yeniden belirlenmiştir.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 –

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve   yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 646,00 450,00 252,00 191,00 68,00
1301 – 1600 cm³ e kadar 1.035,00 776,00 450,00 318,00 122,00
1601 – 1800 cm³ e kadar 1.827,00 1.428,00 841,00 513,00 199,00
1801 – 2000 cm³ e kadar 2.878,00 2.217,00 1.303,00 776,00 306,00
2001 – 2500 cm³ e kadar 4.317,00 3.134,00 1.958,00 1.170,00 463,00
2501 – 3000 cm³ e kadar 6.091,00 5.236,00 3.271,00 1.760,00 646,00
3001 – 3500 cm³ e kadar 9.166,00 8.247,00 4.968,00 2.480,00 910,00
3501 – 4000 cm³ e kadar 14.411,00 12.444,00 7.329,00 3.271,00 1.303,00
4001 cm³ ve yukarısı 23.586,00 17.687,00 10.475,00 4.708,00 1.827,00
2- Motosikletler
100 –   250 cm³ e kadar 122,00 92,00 68,00 43,00 17,00
251 –   650 cm³ e kadar 252,00 191,00 122,00 68,00 43,00
651 –  1200 cm³ e kadar 646,00 385,00 191,00 122,00 68,00
1201 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00 513,00 252,00

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 776,00 513,00 252,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 1.035,00 646,00 385,00
1901 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.958,00 1.170,00 513,00
26 – 35  kişiye kadar 2.348,00 1.958,00 776,00
36 – 45  kişiye kadar 2.613,00 2.217,00 1.035,00
46 kişi ve yukarısı 3.134,00 2.613,00 1.565,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar 697,00 463,00 228,00
1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.408,00 817,00 463,00
3.501 –   5.000  kg’a kadar 2.115,00 1.760,00 697,00
5.001 – 10.000  kg’a kadar 2.348,00 1.995,00 936,00
10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.821,00 2.348,00 1.408,00
20.001 kg ve yukarısı 3.529,00 2.821,00 1.640,00

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve Helikopterler
1.150 kg’a kadar 13.099,00 10.475,00 7.855,00 6.282,00
1.151 –   1.800 kg’a kadar 19.653,00 15.718,00 11.789,00 9.430,00
1.801 –   3.000 kg’a kadar 26.207,00 20.965,00 15.718,00 12.576,00
3.001 –   5.000 kg’a kadar 32.762,00 26.207,00 19.653,00 15.718,00
5.001 – 10.000 kg’a kadar 39.316,00 31.451,00 23.586,00 18.866,00
10.001 – 20.000 kg’a kadar 45.870,00 36.694,00 27.512,00 22.008,00
20.001 kg ve yukarısı 52.422,00 41.934,00 31.451,00 25.160,00

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.