Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2017-54 (HAFTALIK BÜLTEN (11-18 Aralık)

-

Sirküler Tarihi: 18.12.2017

Sirküler No: 2017/54

HAFTALIK BÜLTEN (11-18 Aralık)

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 487

“sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Uygulama zorunlu değildir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300)

Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü gider, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere hasılatın % 15’i olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 486

Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren e-defter kullanmaya başlayacaklardır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 485

Tebliğ işlemleri ile ilgili düzenlemeler yapılmış ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (ikametgah) adresi bilinen adresler arasına dâhil edilmiştir.