Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6917 5.7020
Euro 6.2941 6.3055
Sterlin 7.0870 7.1239
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2019-23 (18 OCAK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 7161 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER)

-

Sirküler Tarihi: 18.01.2019

Sirküler No: 2019/23

 

18 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 7161 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler:

  • Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna edilmiştir. (6802 s.Gider V.K.2-ç)
  • Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safı değerinin %70′i GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR. (Cumhurbaşkanı, bu oranı %100′e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.)(193 S.GVK 23/17)
  • Teşvik gayesiyle verilen tazminat,gündelik,ikramiye ve zamlara uygulanan istisnayı düzenleyen GVK’nun 29.maddesinin 2 numaralı bent hükmü değiştirilmiştir.

 

  • Söz konusu bendin değişmeden önceki hali “2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve Ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar ile Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye?de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış personele; fiilen uçuş hizmeti, denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler; “

Söz konusu bendin değişen hali “Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;”

  • 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların 31/12/2018 tarihine kadar geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi istisnası uygulama süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

  • Yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarına  KDV istisnası getirilmiştir. (KDV K. 13/j)

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi de KDV’den istisna ediliştir. (KDV K. 13/n)

 

  • Kur farkları matraha dahil unsur olarak KDV Kanununa eklenmiştir. (KDVK 24/c)

 

  • Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında uygulanan ve 31.12.2018 tarihi itibariyle biten istisna süreleri 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre;

“Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemleri 31/12/2020 tarihine kadar katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından müstesnadır. Bu taşınmazların 31/12/2020 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmaz.” (KDVK Geçici Mad.35)

 

8-İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin 2017,2018 yıllarında yüklenilen KDV’lerin maddede belirtilen şartlar dahilinde iadesi uygulamasına 2019 yılı da dahil edilmiştir. (KDVK Geçici Mad.37)

Ayrıca Cumhurbaşkanı, Geçici 37. Maddenin birinci fıkrasında yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

9-Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak. (ÖTVK Ek.III/A 22.02 G.T.İ.P.)

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek. Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan, varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecek. (ÖTVK Geçici 8.Madde)

10- 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için baz alınan Kurumlar Vergisi oranları, 2019 yılında da uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, 5 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak. (KVK Geçici 9.Maddesi)