Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

VERGİ AFFI BEKLENTİSİ ARTIYOR

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi  :  07.04.2010

 

MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR

VERGİ AFFI BEKLENTİSİ ARTIYOR:

Kamuoyunda vergi borçlularına yönelik vergi affı beklentisi giderek artıyor. Gerekçesi ise kriz nedeniyle ödenemeyen vergi borçları. 25.07.2009 tarihli yazısında Şükrü Kızılot’da bu konuya değinmiş ve yazısına bir de vergi alacaklarını gösteren bir tablo eklemiş. Vadesi geçtiği halde tahsil edilmemiş prim ve vergi alacakları ile bunların faiz ve gecikme zammı tutarının 130 milyar TL civarında olduğunu ifade ediyor.
Tabi bu tutarın ne kadarının tahsil kabiliyeti olduğu meçhul. Bazı alacakların yarısını silip kalanı on yıl taksitlendirseniz de tahsil edemeyebilirsiniz.
Bilindiği üzere, halen gecikme zammı oranı yıllık yüzde 30 olarak uygulanıyor
Amme Alacağının Tahsili Kanununun 48’nci maddesinde amme alacaklarının 36 aya kadar taksitlendirilebileceği konusunda alacaklı amme idaresine yetki tanınmıştır. Amme idareleri ayrıca tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye yetkilidir.
Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı kısa bir süre önce bu yetkisini kullanarak, mükelleflerin 30 Eylül 2008 tarihine kadar ödenmemiş vergi borçlarını Aralık 2008 tarihinden başlamak üzere 18 ay taksitlendirmiş ve yıllık tecil faizini de % 3 olarak tespit etmiştir.
Af beklentisinin bizzat varlığının kamu alacaklarının tahsilini zorlaştırdığı bir gerçektir. Dolayısıyla yapılması gereken en fazla miktarda borcu tasfiye edecek şekilde bir taksit süresi ve tecil faiz oranı tespit ederek Bakanlığın bu konuda bir kez daha yetkisini kullanmasıdır.

2009 YILINDA 239.000 TL NIN ALTINDA KAR PAYI ELDE EDENLER 2010 YILI MART AYINDA VERGİ DAİRESİNDEN İADE ALACAKLARDIR:

Bilindiği üzere kar payı dağıtımında gerçek kişilere ödenen kar payları üzerinden % 15 oranında stopaj söz konusudur.
Mevzuatımıza göre elde edilen kar payının yarısı 22.000 TL’nı aşarsa gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Beyan edilen kar payı üzerinden tarifeye göre hesaplanan vergiden, şirketin kesinti yoluyla ödediği verginin tamamı mahsup edilir.
Bu hesaplama yapıldığında elde edilen kar payı belli bir tutara ulaşana kadar vergi ödenmesi söz konusu olmamakta hatta bu tutarın altında kaldığında vergi dairesinden iade alınması gerekmektedir.
2009 yılında elde edilen kar paylarında bu tutar 239.000 TL dır. 239.000 TL kar payı dağıtıldığında dağıtan şirket % 15 oranında 35.850 TL vergi kesintisi yapar. Kar payının yarısı 119.500 TL gerçek kişi tarafından beyan edildiğinde tarifeye göre 35.850 TL gelir vergisi hesaplanmakta, kesinti yoluyla ödenen 35.850 TL bu vergiden mahsup edildiğinde ödenecek vergi çıkmamaktadır.