Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN TAM MÜKELLEF ŞİRKETLERİN ELDE ETTİKLERİ KAZANCIN ORTAKLARINA DAĞITIMI % 15 STOPAJA TABİDİR

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010

 

SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN TAM MÜKELLEF ŞİRKETLERİN ELDE ETTİKLERİ KAZANCIN ORTAKLARINA DAĞITIMI % 15 STOPAJA TABİDİR

Serbest Bölgeler Kanunu’na 5084 sayılı Kanunun 9′uncu maddesiyle eklenen ve 06/02/2004 tarihinde yürürlüğe giren geçici 3′üncü maddesinde;
“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin;
a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94′üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur” hükmü yer almaktadır.
94′üncü maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendine göre; tam mükellef kurumların; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara veya bu vergilerden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere kar payı dağıtımında, %15 tevkifat yapılacaktır. Kâr payı ödeyen şirketin tam mükellef kurum olmaması halinde tevkifat yapılmayacaktır.
Dolayısıyla serbest bölgedeki faaliyetlerden elde edilen ve kurumlar vergisinden istisna edilen kazançların, kazancı elde eden tam mükellef kurumlar tarafından Türkiye’deki gerçek kişi ortaklara ya da yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişi ortaklara dağıtılması halinde; dağıtılan tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94′üncü maddesinin “6/b” bendinin alt bentleri uyarınca %15 oranında tevkifat yapılacaktır.
Öte yandan Gelir Vergisi Kanununun geçici 62’nci maddesi uyarınca, 31.12.2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançların dağıtımı halinde stopaj yapılmayacağı için serbest bölgede elde edilen 2002 ve daha önceki yıl kazançlarının dağıtımı halinde stopaj yapılmayacaktır.