Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

VARLIK BARIŞI SAHTE BELGE KULLANIMINI DA KAPSAYACAK:

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010

 

VARLIK BARIŞI SAHTE BELGE KULLANIMINI DA KAPSAYACAK:

13.11.2008 tarihli 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 25.6.2009 tarihli 5917 sayılı kanunla bazı değişiklikler yapılarak kapsam genişletilimiş ve yararlanma için süre uzatılmıştır.

Eski düzenlemede 1.10.2008 tarihi itibariyle sahip olunan varlıkların beyanı sözkonusu iken yeni düzenlemede 1.6.2009 tarihi itibariyle sahip olunan varlıkların beyanı söz konusudur.
1.6.2009 tarihi itibariyle yurt içinde ve yurt dışında sahip olunan varlıklar 10.7.2009 tarihinden 30.9.2009 tarihine kadar beyan edilebileceklerdir.
22.11.2008 tarihinden önce başlanan vergi incelemeleriyle ilgili olarak bulunan matrah farklarından bildirime veya beyana konu edilen tutarların mahsubu mümkün değildir.
22.11.2008 tarihinden sonra 19.6.2009 tarihinden önce başlanan incelemelerle ilgili olarak, sadece değişiklik yapılmadan önceki düzenleme kapsamında bildirim veya beyana konu edilmiş tutarların bulunan matrah farklarından mahsubu mümkün olabilecektir.
19.6.2009 tarihinden sonra başlanan incelemelerde, Kanunun değişiklik yapılmadan önceki veya değişiklik sonrası hükümleri çerçevesinde bildirim veya beyanda bulunulması halinde, söz konusu tutarların matrah farklarından mahsubu mümkün olabilecektir.
Vergi incelemelerine ilişkin tarhiyatlardan mahsup yapılabilmesi için bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi şarttır.
1.1.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde, 22.11.2008 ile 2.3.2009 tarihleri arasında yapılan bildirim veya beyanlar hakkında mahsup uygulaması gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarıyla sınırlıdır. Dolayısıyla, mükelleflerin söz konusu dönemdeki gelir, kurumlar ve katma değer vergisine ilişkin vergi farkları matrah farkına ilişkin mahsup kapsamında değerlendirilmeyecektir. Örneğin sahte belge kabul edilen faturadaki KDV’nin indirimi nedeniyle yapılacak tarhiyata mahsup uygulanmayacaktır.
10.7.2009 ile 30.9.2009 tarihleri arasında yapılan bildirim veya beyanlarda indirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin matrahtan bildirilen veya beyan edilen tutarlar mahsup edilebilecektir. Örneğin, bir faturadaki 10.000 TL’lik bir bedel üzerinden % 8 oranında hesaplanan 800 TL katma değer vergisi indiriminin reddedilmesi durumunda, katma değer vergisi indirimi reddinden dolayı mahsuba konu olacak katma değer vergisi matrahı 10.000 TL olacaktır.
Yapılan vergi incelemelerinde katma değer vergisi indirim reddiyatının olması halinde, 5917 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler öncesinde yapılmış olan bildirim veya beyanlar nedeniyle bir mahsup uygulaması söz konusu olmayacaktır.
Haksız iadeden kaynaklanan tarhiyatlar ile gelir, kurumlar ve katma değer vergisi dışındaki diğer vergilere yönelik yapılacak inceleme ve tarhiyatlar, matrah farkına ilişkin mahsup uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir.
5917 sayılı Kanunla 5811 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, Kanun kapsamında beyan edilen tutarların mahsup imkanından yararlanabilmesi için bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi şartı getirilmiştir. Dolayısıyla, matrah farkına ilişkin mahsup imkanından yararlanılabilmesi için 10.7.2009 tarihinden sonra yapılan beyanlara ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmesi şarttır.
Öte yandan, 5811 sayılı Kanuna eklenen geçici 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre, 22.11.2008 ile 2/3/2009 tarihleri arasında yapılan bildirim veya beyanlar nedeniyle tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergilerin 30.9.2009 tarihine kadar gecikme zammıyla birlikte ödenmemesi halinde, Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre mahsup imkanından yararlanılamayacaktır.
5917 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle 5811 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde ile;

-1.5.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında elde edilen yurt dışı iştirak kazançları, yurt dışı şube kazançları ile yurt dışı iştirak hissesi satış kazançları 28.2.2010 tarihine kadar,
-Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların 1.11.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasındaki tasfiyelerinden elde edilen kazançlar ise 31.12.2009 tarihine kadar
Türkiye’ye transfer edilmeleri şartıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.
Yapılan bu düzenleme ile Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan istisnanın bitiş tarihi dikkate alınarak istisna süreleri uzatılmış bulunmaktadır.