Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

ÖNEMLİ FIRSAT: VARLIK BARIŞINDA SÜRE UZATILMIŞ VE KAPSAM GENİŞLETİLMİŞTİR

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010

 

ÖNEMLİ FIRSAT: VARLIK BARIŞINDA SÜRE UZATILMIŞ VE KAPSAM GENİŞLETİLMİŞTİR; SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANMA NEDENİYLE YAPILAN TARHİYATLARDA AFTAN YARARLANACAKTIR

Bilindiği üzere 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile yurt içi ve yurt dışında bulunan bazı varlıkların % 5 veya % 2 oranında vergi ödenmek suretiyle yurda getirilmesi ve kayda alınması imkanı tanınmıştır.
Kanunun getirdiği imkanlar özetle şöyleydi:

1.10.2008 tarihi itibariyle gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların 2.3.2009 akşamına kadar bankalara bildirilmesi veya vergi dairesine beyan edilmesi ve bu değerler üzerinden % 2 oranında verginin ödenmesi,
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince Türkiye’de sahip

Koşuluyla bildirilen ve beyan edilen varlıklar nedeniyle 1.1.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağı gibi diğer nedenlerle 1.1.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılan vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve KDV yönünden bulunan matrah farklarından bu Kanun kapsamında beyan edilen değerler mahsup edilecekti. Bu geçmişte benzer uygulamaları yapılan matrah artırımı yoluyla vergi affı anlamına geliyordu.
Buradaki en büyük zaaf KDV indiriminin reddinden kaynaklanan tarhiyatların Kanundan yararlandırılmaması idi.
10 Temmuz 2009 tarihli resmi Gazetede yayımlanan 5917 sayılı Kanun 5811 sayılı kanunda değişiklikler yaparak süreyi uzatmış kapsamı genişletmiştir. Yapılan düzenlemelerin en önmelisi KDV indiriminin reddinden kaynaklanan tarhiyatların kapsam içine alınması olmuştur. Yapılan düzenlemeler özetle şöyledir:

5811 sayılı Kanundan yararlanmak için beyan ve bildirimde bulunma süresi 30.9.2009 tarihine kadar uzatılmıştır.
Değişiklikten önce 1.10.2008 tarihinden önce sahip olunan varlıkların bildirim ve beyanı söz konusu iken, değişiklikten sonra 1.6.2009 tarihi itibariyle sahip olunan varlıkların bildirim ve beyanına imkan tanınmıştır
Beyan edilen veya bildirilen varlıkların değerinin tarhiyattan mahsup edilebilmesi için beyan edilen veya bildirilen varlık değerleri üzerinden tarh edilen vergilerin vadesinde ödenmesi şartı getirilmiştir. Öte yandan eski hükümlere göre başvuru yapıp adlarına tarhedilen vergileri henüz ödemeyen mükellefler de bu vergileri gecikme zammı ile birlikte 30.9.2009 tarihine kadar ödemeleri koşuluyla tarhiyattan mahsup imkanından yararlanacaklardır.
KDV indiriminin reddinden kaynaklanan tarhiyatlara da mahsup imkanı getirilmiştir. Eski hükümlere göre 2.3.2009 tarihine kadar beyan ve bildirimde bulunanlar bu imkandan yararlanamayacaklardır. Bunu da eşitsizlik olarak değerlendirdiğimizi söylemek durumundayız.
Yurt dışında elde edilen bazı kazançlara ilişkin olarak 5811 sayılı Kanunla getirilen geçici istisnaların süresi uzatılmıştır.

Haklarında 19.6.2009 tarihinden önce vergi incelemesine başlanmış olanlar yeni düzenlemenin tarhiyattan mahsup imkanından yararlanamayaca