Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.5498 5.5598
Euro 6.3900 6.4015
Sterlin 7.2651 7.3030
Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

YATIRIMLARI TEŞVİK İÇİN İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi   : 27.04.2010

 

YATIRIMLARI TEŞVİK İÇİN İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

Vergi mevzuatımızda yatırım indirimi müessesesi bilindiği üzere 1.1.2006 tarihinden itibaren kaldırılmış idi. function f_showLinks (li) { try { f_display(li); } catch (e) { } } Onun yerine 5838 sayılı kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’na 32/A maddesi ile 28.2.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren indirimli kurumlar vergisi eklendi. İndirimli Kurumlar Vergisi, devletin yatırım sonucu oluşan kazancın vergisinde indirim yaparak yatırımın finansmanına katkı sağlamasıdır. Yeni sistemin eski yatırım indirimi müessesesine göre iki önemli dezavantajı vardır;

Eski uygulamada yatırım harcamaları başladığında bu harcamalar “vergiden” düşülebiliyor iken, şimdi yatırım tamamlanıp işletmeye başlandıktan sonra “vergiden” düşülebilecektir.
Eski uygulamada yatırım indirimi kurumun elde ettiği toplam kazanca uygulanıyordu, şimdi indirimli vergi oranı sadece yeni yatırım dolayısıyla elde edilecek kazanca uygulanacaktır.

İndirimli kurumlar vergisinden gelir vergisi mükellefleri de yararlanabileceklerdir.
Yatırım teşvik belgeli yatırımlar indirimli kurumlar vergisinden yararlanabilecektir. Bu anlamda 28.2.2009 tarihinden itibaren müracaatı yapılmış teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar indirimli kurumlar vergisinden yararlanabilecektir.
İndirimli Kurumlar Vergisinde uygulanacak oranlar ve bölgeler geçen hafta yazımıza konu ettiğimiz 2009/1 sayılı Yatırım Teşvik Tebliğinde aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%)

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%)

I

10

25

25

25

II

15

40

30

40

III

20

60

40

60

IV

25

80

45

80

Teşvik belgesi kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması halinde aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%)

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%)

I

20

50

30

50

II

30

60

40

60

III

40

80

50

80

IV

60

90

70

90

İndirimli vergi uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanılır ve indirilen Kurumlar veya Gelir Vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar devam edilir.
Yatırıma katkı tutarı, normal vergi oranı ile indirimli vergi oranı arasındaki fark nedeniyle alınmayan vergi olarak ortaya çıkacak ve alınmayan vergi tutarının yatırıma katkı tutarına ulaşmasına kadar, düşük oranda vergilendirilme devam edecektir.
Arazi-arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar yatırıma katkı tutarının tespitinde dikkate alınmaz ve bu harcamalar indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz
İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz.
İndirimli Kurumlar Vergisi’nin uygulaması, biraz karışık görünmektedir. Bu uygulamayı ise bakanlar kurulu kararı ile yapılan belirlemelerin ışığında -rakamsal örnekle- gelecek yazımızda aktaracağız.
Uygulamada Bakanlar Kurulu yatırıma katkı oranı adı altında bir oran belirleyecek ve toplam yatırımın bu orana tekabül eden kısmı “yatırıma katkı tutarı” olacaktır.